Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Norunn Storbakk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB2005 Cellebiologi (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i Bachelor i bioingeniørfag.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i alle emner fra årstrinn 1.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan

 • tegne og beskrive eukaryote cellers oppbygning og funksjon
 • tegne og beskrive mikroorganismers oppbygning og funksjon
 • beskrive noen grunnleggende molekylærbiologiske teknikker

Ferdigheter:

Studenten kan

 • sterilteknikk
 • dyrke mikroorganismer
 • utføre noe molekylærbiologisk laboratoriearbeid

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • kommunisere og samarbeide med lærere og medstudenter

Innhold

 • Eukaryote cellers oppbygning og funksjon.
 • Grunnleggende genetikk.
 • Celledeling og cancerutvikling.
 • Generell mikrobiologi og mikrobiell genetikk.
 • Molekylærbiologiske teknikker.
 • Isolering, dyrking og identifisering av mikroorganismer.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid og gruppearbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser.
 • Blodprøvetaking på medstudenter

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell 4 timers skriftlig eksamen.
Ingen hjelpemidler tillatt.
Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Cooper, Geoffrey M. Robert E. Hausman. The cell : a molecular approach.  Washington : ASM Press/Sinauer Associates Siste utgave

Tortora, Gerard J. Berdell R. Funke & Christine L. Case. Microbiology: an introduction.  San Francisco, Calif. : Pearson/Bemjamin Cummnings Siste utgave

Støttelitteratur:

Sj Sjøberg, Nils Olav (2006). Molekylær genetikk: genteknologi - humant DNA, 333 s. (4. utg.) Nesbru : Vett & viten ISBN 82-412-0625-9

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. jan. 2020 09:47:36