Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Per Erik Skogh Nilsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRBIO01613 Fysikk y-vei bioingeniører (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne for Y-vei Bachelor i bioingeniørfag.

Undervisningssemester

1 uke sommerkurs + 1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har:

 • nødvendig kunnskap i fysikk for bioingeniørstudiet

Ferdigheter
Studenten:

 • løser fysiske problemer med matematikk som verktøy
 • anvender eksperimentelle arbeidmetoder 

Generelle kompetanse
Studenten:

 • har grunnlag for videreutvikling av sine kunnskaper og ferdigheter i fagområdene i bioingeniørstudiet
 • arbeider både selvstendig og som deltaker i en gruppe
 • forstår fysikkens rolle innenfor medisinske og teknologiske problemstillinger

Innhold

I løpet av studiet vil studentene lære mer om:

 • størrelser, enheter, usikkerhet, arbeidsmetoder
 • rettlinjet kraft og bevegelse
 • mekanisk energi
 • mekanikk i væsker og gasser
 • termofysikk
 • gasslovene
 • elektrisitet
 • bølger
 • lysbølger
 • atomfysikk og kjernefysikk.

- på nivå med fysikk 1 fra videregående skole.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres ved bruk av forelesninger, øvinger og laboratorieforsøk.
Det benyttes elektronisk læringsplattform.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Deltagelse i tester
 • Deltagelse i laboratorieforsøk

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappevurdering
Mappen inneholder:

 • 3 obligatoriske individeulle tester (1 på sommer + 2 på høst)
 • 3 forsøk / øvelser med godkjent rapport

Karakterer: Bestått/ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Egne kompendier og oppgavesamlinger som blir elektronisk tilgjengelig.
Støttelitteratur 
Rom-stoff-tid, forkurs, utgave fra 2010, lærebok og studiebok  (ISBN 978-82-02-320270, ISBN 978-82-02-32598-5)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. mai 2020 02:55:13