Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Inge Richard Eeg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB35615 Betongteknologi (Høst 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne for i Bachelor ingeniørfag, studieretning bygg;

 • Bygg
 • Bygg, Tress

Undervisningssemester

Faget undervises i 5. semester

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har kunnskaper om:

 • grunnleggende betongteknologiske begreper og sammenhenger
 • grunnleggende egenskaper til sement, tilslag, tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer
 • grunnleggende kunnskaper om betong mht optimalt miljøhensyn
 • nedbrytningsmekanismer
 • herdeteknologi
 • høyfast betong
 • fiberteknologi (fiberarmert betong)
 • grunnleggende bruddmekanikk
 • anvendelsesområder og støpeteknikker
 • gjeldende faglige standarder

 

Ferdigheter:

Studenten kan:

 • analysere og bestemme ulike betongers sammensetning og anvendelsesområder
 • analysere og bestemme ulike nedbrytningsmekanismer og utbedringsmetoder
 • benytte programvare til å kunne simulere herdeutvikling
 • benytte programvare og bestemme fiberarmering til ulike formål
 • benytte ulike støpeteknikker og etterbehandlig / herdetiltak
 • benytte relevante EPD'er og forstå LCA / LCC
 • anvende gjeldende standarder

 

Generell kompetanse:

Studenten:

 • har i løpet av emnet opparbeidet seg kunnskap til å proporsjonere riktig betong til ulike anvendelsesområder
 • kan analysere og beskrive skadeårsåker og relevante utbedringsmetoder
 • forstår viktigheten av å planlegge og benytte riktig betong relatert til minst mulig miljøbelastning på kort og lang sikt
 • kan kalkulere betongarbeider

Innhold

Følgende tema vil bli behandlet;

 • Produksjon av klinker
 • Egenskaper til de forskjellige sementtyper
 • Blandeteknologier, engenskaper ved de forskjelige blandeprosesser
 • Tilsatsmaterialer
 • Herdingprosessen
 • Armeringsmetoder
 • Standarder for prøvemetoder av betong
 • Utstøpningsmetoder

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieøvinger.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Skriftlige øvinger (80% av disse må være godkjent).
 • Obligatoriske laboratorieøvinger.
 • Obligatorisk deltagelse på anleggsbefaring.

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen

Skriftlig 3-timers eksamen.

Hjelpemidler: Alle trykne og skrevne materialer samt utdelt lommekalkulator.

Det benyttes bokstavkarakter fra A til F, der A er beste karakter og F ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter.

Skriftlig evaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturliste vil foreligge senest ved semesterstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 02:49:56