Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Hong Wu
Undervisningsspråk:
Se pkt. Organisering og læringsformer
Varighet:
1 år

IRI14012 Produktutvikling (Høst 2015–Vår 2016)

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten har

  • teoretisk og praktisk forståelse for hva som påvirker et produktutviklingsforløp innen produksjon, tjenester og næringsvirksomhet i offentlig og privat sektor

Ferdigheter:
Studenten kan

  • gjennomføre egendefinerte praktiske produktutviklingsprosjekter
  • vise evne til selvstendig og kritisk vurdering gjennom anvendelse av  kunnskap innenfor emnet

Generell kompetanse:
Studenten

  • vurderer egne og andres produktutviklingsforløp i et kritisk perspektiv med fokus på miljø, mellommenneskelige og tekniske utfordringer
  • viser forståelse for utfordringer i gjennomføringen av et produktutviklingsforløp

Innhold

Studenten lærer om ulike produktutviklingsmetoder og anvendelse av denne kunnskapen i utviklingen av et ferdig produkt, og får inngående kjennskap til forhold som påvirker en produktutviklingsprosess.

Produktutvikling er definert ut fra et læringsperspektiv, og setter fokus på  produktutviklingens kjerne som handler om å få til et godt samspill mellom deltakere, kunnskap og teknologi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger kombineres med bedriftsbesøk, gjesteforelesninger, veiledning, praktisk prosjektarbeid i grupper og egenstudier. Gruppearbeid er hovedarbeidsformen, med reelle prosjektutviklingscase hentet fra bedrifter eller definert av faglærer. Det kreves stor selvstendighet fra studenten og det er praktisk prosjekt-pedagogikk som er inspirasjonen til den pedagogiske plattformen som benyttes i emnet. I tillegg er det en problembasert tilgang som benyttes i prosjektarbeidet og dermed en forutsetning at det tas utgangspunkt i virkelige problemstillinger i  prosjektarbeidet.

Undervisning kan gis på engelsk, ved behov, og prosjektrapporter samt eksamensbesvarelse kan da leveres på engelsk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Innleveringsoppgaver, inkludert minimum to individuelle innleveringer

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen

Eksamen

Mappevurdering (gruppe) og muntlig eksamen (individuell)

Gruppen leverer mappe innen en nærmere angitt frist. Mappen må være vurdert til karakteren bestått før kandidatene kan avlegge muntlig eksamen.

Det gjennomføres individuell høring (ca. 10 minutter) i mappens innhold.

Muntlig eksamen karaktersettes etter karakterskala A-F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Endringer i litteraturlisten må påregnes grunnet utviklingen i faget. Dette innebærer at ny litteratur kan komme inn til erstatning for eldre litteratur. 

Pensumlitteratur: 

Ulrich, Karl T. and Steven D. Eppinger (1-5 edition) "Product Design and Development". McGraw-Hill Education. http://www.ulrich-eppinger.net/ 

MIT Open courseware: http://ocw.mit.edu/index.htm

Støttelitteratur:

Product Design: “A Practical Guide to Systematic Methods of New Product Development” Mike Baxter,Edition: reissue, illustrated,Utgitt av CRC Press, 1999,ISBN 0748741976, 9780748741977,308 sider 

Utdelt lesemateriale under forelesninger

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. aug. 2020 02:51:33