Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Sissel Larsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI21014 Systemtenkning og innovasjon (Høst 2015–Vår 2016)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i innovasjon og prosjektledelse

Undervisningssemester

 3. og 4. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har

 • kunnskap om systemtenkning anvendt i teori og praksis
 • forståelse for kritiske elementer og utfordringer ved initiering og gjennomføring av prosjekter
 • forståelse for systemparadokser på ulike nivå

Ferdighet:

Studenten

 • anvender systemteori for å gjennomføre og evaluere systemprosjekter

Generell kompetanse:

Studenten forstår

 • viktigheten av å tenke helhetlig og opparbeide ulike perspektiver på systemtenkning
 • at systemtenkning er et nyttig verktøy i forhold til andre emner

Innhold

 • Perspektiver på hva systemtenkning er, illustrert med eksempler
 • Teori med bruk av caseprosjekter (systemkonsepter, lukkede og åpne systemer, systemdynamikk, sosiotekniske systemer, verdikjeder, livsløpstankegang, innovasjonssystemer)
 • Metodikk for beskrivelse av systemprosjekter
 • Systemparadokser

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger i seminarer, gjesteforelesninger og casestudier. Studentene involveres aktivt gjennom oppgaveløsning og gjennomføring av selvstendig prosjekt. Prosjektet gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledes gruppevis og i fellessamlinger. Oppgaven går ut på å løse et konkret og tverrfaglig problem. Arbeidet organiseres som et prosjekt.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Mappe med 4 innleveringer på høsten.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Prosjektoppgave og individuell muntlig høring:

1. Prosjektoppgave på maksimalt 10 sider.

Prosjektoppgaven må være vurdert til bestått for at muntlig eksamen kan tas.

2. Individuell muntlig eksamen med presentasjon (ca. 15. minutter) av prosjektrapporten, etterfulgt av spørsmål fra sensor (ca. 10 minutter)

Det gis individuell karakter A til F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Ved ny eller utsatt eksamen kan studenten levere en omarbeidet skriftlig prosjektoppgave, deretter avholdes ny muntlig eksamen.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 09.08.2012.

Bok:
Meadows, Donella H. (2009): Thinking in Systems. ISBN: 978-1-84407-726-7

Artikkelbasert - artiklene gis ut underveis i studieåret. Annen relevant litteratur kan bli oppgitt og delt ut i løpet av studieåret:

 • von Bertalanffy, L. (1969) General System Theory: Foundations, Development, Applications. Chapter 2. The meaning of General System Theory. George Braziller, New York
 • Katz, D. and Kahn, R.L. (1969) Common Characteristics of Open Systems. In Emery, F.E. (ed.) Systems thinking. Penguin Books, Middlesex. (First published as Katz, D. and Kahn, R.L. (1966) The Social Psychology of Organizations, chapter 2, Wiley, pp. 14-29.) 
 • Emery, F.E. and Trist, E.L. (1969) The Causal texture of Organizational Environments. In Emery, F.E. (ed.) Systems thinking. Penguin Books, Middlesex. (First published as Emery, F.E. and Trist, E.L. (1965) The Causal texture of Organizational Environments, Human Relations, vol.18, pp.21-32)
 • Flood, R. (1996) Total Systems Intervention. In Flood, R.L. and Romm, N.A. (eds) Critical Systems Thinking: Current Research and Practice. Plenum Press, New York and London. 
 • Herbst, P.G. (1976) Non-hierarchical organizations. In Emery, F.E. (ed. 1981) Systems thinking: Volume two. Penguin Books, Middlesex. (First published as Herbst, P.G. (1976) Alternatives to Hierarchies, Leiden, Martinus Nijhof, pp.29-40).
 • Senge, Peter M (1990).  The Fifth Discipline. Chapter 3, "Prisoners of the System or Prisoners of Our Own Thinking?" pages 27-54.
 • Trist, E. (1981) The evolution of socio-technical systems: a conceptual framework and an action research program. Occasional paper No.2, Toronto, Ontario Quality of Working Life Centre
 • Innovasjonsmeldingen, St.meld.nr. 7, Et nyskapende og bærekraftig Norge
 • Edquist, C. (2005). Systems of innovation. perspectives and challenges. In J. Fagerberg, D. C. Mowery & R. R. Nelson (Eds.), The oxford handbook of innovation (pp. 181-208). Oxford: Oxford University Press.
 • Cooke, P., Uranga, M. G. & Extebarria, G. (1997). Regional innovation systems: Institutional and organisational dimensions. Research Policy, 26, 475-491.
Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 11. des. 2019 06:49:55