Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Norunn Storbakk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB1309 Biokjemi (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i bioingeniørfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Kunnskaper fra emnene:
-HSB1105 Fysiologi, anatomi og histologi (10 studiepoeng)
-IRK10013 Generell kjemi (10 studiepoeng), eller tilsvarende (f.eks. HSB1009 Grunnleggende kjemi).

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper: Studenten kan

 • beskrive organiske stoffers struktur og reaksjonstyper
 • tegne biomolekylenes struktur og beskrive deres funksjon
 • grunnleggende enzymkinetikk
 • beskrive metabolske prosesser
 • beskrive prinsippene bak elektroforese, HPLC og gasskromatografi

Ferdigheter: Studenten kan

 • følge prosedyrer og utføre grunnleggende laboratoriearbeid
 • bearbeide og presentere data

Generell kompetanse: Studenten kan

 • kommunisere og samarbeide med lærere og medstudenter

 

Innhold

 • Organiske stoffers struktur og reaksjonstyper.
 • Biomolekylenes struktur og funksjon: aminosyrer/proteiner, karbohydrater, lipider/membraner og nukleinsyrer.
 • Metabolske prosesser. Energiomsetning.
 • Enzymkinetikk.
 • Separasjonsmetoder: elektroforese og kromatografi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid og gruppearbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser.

Nærmere definerte krav fastsettes i undervisningsplanen for hvert semester. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell 4 timers skriftlig eksamen.
Ingen hjelpemidler tillatt.
Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Sjøberg, Nils Olav (2008) Kort og godt kjemi med organisk kjemi og cellekjemi, 366 s. (6. utg) Nesbru : Vett og viten ISBN 824 1206623

Forsdahl, Kirsti & Thorsten Steiro Thoresen (1995) Kromatografi for bioingeniører, 107 s. (2.utg) Tromsø: Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, bioingeniørutdanninen

Th Thoresen, Thorsten Steiro & Kirsti Forsdahl (1998) Elektroforese for bioingeniører 58 s. (2.utg) Tromsø: Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, bioingeniørutdanningen

Campbell and Farrell (2012) Biochemistry (7th edition). Cengage Learning, ISBN-10:1-111-42564-7

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. des. 2019 09:51:40