Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Reidar Johannes Nordby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE30614 Digital radio (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk valgemne i Bachelor i ingeniørfag:

 • elektro
 • elektro, Tress
 • elektro, Y-veien
 • Studieretning Digital elektronikk

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnene Matematikk 1 (10 studiepoeng), Matematikk 2 (10 studiepoeng) Elektronikk (10 studiepoeng), eller tilsvarende.

Undervisningssemester

6.semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Studenten kan

 • gi en oversikt over teori og teknikker for overføring av elektromagnetiske signaler, med hovedvekt på digital radiooverføring
 • beskrive fysiske forhold ved transmisjon over linjer ( radio, optofiber og transmisjonslinje)

Ferdigheter:

Studenten

 • forstår den tekniske anvendelsen av satelitter, radio- transmisjons- og fiberoptiske linjer
 • anvender teknikker for beregning av transmisjonslinjer
 • forstår teknikker anvendt i satelittkommunikasjon, sensornettverk og personlige nettverk (PAN)

Generell kompetanse:

Studenten har forståelse for og oversikt over

 • mobilkommunikasjonssystemer (f.eks GSM, UMTS, LTE) teknologier og system for bruk i offentlige og private virksomheter
 • teknikker anvendt i tele- og datakommunikasjon

Innhold

Følgende tema vil bli berørt:

 • grunnleggende begreper, forsterkning, demping
 • bølgeutbredelse på transmisjonslinjer
 • impedanstilpassning, refleksjon, karakteristisk impedans
 • fiberoverføring
 • radiobølger utbredelse og demping (frekvensavhengighet)
 • antenner, antennetyper og antennetilpassning
 • sendere og mottakere
 • støyformer, støytemperatur
 • digitale modulasjonsformer
 • satellitter, linkbudsjett, uplink downlink
 • standarder, komponenter og metoder for kortholds radiokommunikasjon
 • GSM / GSM-R, UMTS, LTE/LTE A og LTE Beyond

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen varierer mellom forelesninger, egenstudier, teoriøvinger og prosjektarbeid.

Egenstudie og prosjektarbeid vil innebære arbeid i laboratorier.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Innleveringsoppgaver
 • Selvstendig rapport fra prosjektarbeid (Mobilkommunikasjon- utviklingstrender)

Nærmere informasjon om arbeidskravene gis i emnets undervisningsplan ved studiestart.

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timer individuell skriftlig skoleeksamen

Tilatte hjelpemidler:

 • Kalkulator
 • Lærebøker fra litteraturlista (se under)
 • Skriftlig utdelt materiell, herunder utskrift av elektronisk utdelt skriftlig materiell.
 • Egenprodusert formelsamling, med notater godkjent og signert av faglærer

Karakterregel A-F, der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Beasley & Miller(2008)Modern Electronic Communication - 9. ed (Pearson Education - ISBN-10: 016154298, ISBN-13: 9780136154297)

Pierre Lescuyer: UMTS. Origins, architecture and the standard. ( Springer Ferlag ISBN: 1-85233-676-5

Diverse utdelt materiell (Gjøres tilgjengelig via elektronisk læringsplatform eller som papirkopier).

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 15. des. 2019 18:55:46