Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Kent Ryne
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF00115 Matematikk 360 timer, 20 t/uke (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Realfagskurs.

Undervisningssemester

1. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:
Studenten

 • kan gjøre rede for sentrale matematiske begreper
 • kan gi en matematisk formulering av elementære problemstillinger
 • har nødvendig kunnskap i matematikk for å starte studier ved ingeniørutdanning og maritim utdanning

Ferdigheter
Studenten kan

 • utføre grunnleggende matematiske beregninger
 • bruke kalkulator til numeriske beregninger og grafisk visning 

Innhold

Studentene vil få innføring i følgende tema:

 • Aritmetikk og algebra
 • Mengdelære, likninger og ulikheter
 • Trigonometri
 • Funksjoner
 • Grenseverdi og kontinuitet
 • Derivasjon
 • Geometri
 • Eksponential- og logaritmefunksjoner
 • Vektorer
 • Integrasjon
 • Rekker
 • Sannsynlighetsregning

Undervisnings- og læringsformer

Det benyttes tradisjonell klasseromsundervisning og aktiv bruk av oppgaveløsning.
Informasjon gis i elektronisk læringsplattform.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Studenten må få godkjent følgende arbeidskrav før han/hun kan fremstille seg til eksamen:

 • Obligatorisk deltagelse i undervisningen. Det kreves minst 70% registrert fremmøte til alle timeplanlagte aktiviteter.

Eksamen

Mappevurdering hvor en skriftlig, avsluttende prøve (5 timer) også inngår.

Tillatte hjelpemidler:
- Tabell; Tor Andersen: Aktiv Formelsamling i matematikk, Fagbokforlaget 2009. ISBN 978-82-0875-3.
- Kalkulator med grafisk display. Det er ikke tillatt med kalkulator som kan regne symbolsk og/eller kommunisere med andre enheter.

Det gis en samlet karakter etter karakterskala A - F, hvor A er beste karakter og F er ikke bestått.

Kontinuasjonseksamen etter vårsemesteret avholdes i august. Dvs. avsluttende prøve (fem timer) kan avlegges på nytt. Dette forutsetter at resten av mappen er vurdert til bestått.

Evaluering av emnet

Emnet evalueres etter avdelingens vedtatte prosedyrer.

Litteratur

Olderhaug, Orskaug, Voje (2009) Sinus, matematikk forkurs, ingeniørutdanning, maritim høgskoleutdanning. Cappelen forlag

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. sep. 2020 02:51:58