Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Tore August Kro
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRF01214 Norsk for y-veien (Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for følgende bachelorstudier

 • Bachelor i ingeniørfag - elektro, Y-vei
 • Bachelor i ingeniørfag - maskin, Y-vei
 • Bachelor i ingeniørfag - kjemi, Y-vei
 • Bachelor i bioingeniørfag, Y-vei

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har

 • språkkunnskaper som gir grunnlag for god og profesjonell skriftlig og muntlig kommunikasjon i yrkesrollen

Ferdigheter
Studenten 

 • uttrykker seg presist og profesjonelt på norsk i forskjellige kontekster og sjangre, i forhold til yrkesrollen, både skriftlig og muntlig

Generell kompetanse
Studentene

 •  anvender korrekt språkbruk i forkjellige kommunikasjonssituasjoner

Innhold

SKRIFTLIG FRAMSTILLING:

 • Prinsipper for tekstorganisering, tekstsammenbinding og formverk, språklige virkemidler og uttrykksmåter i egne skriftlige arbeider
 • Resonnerende framstillinger, instruksjoner, rapporter, referater, meldinger, foretningsbrev, søknader, debattinnlegg og leserbrev
 • Analyse av sakprosa
 • Skriveregler og språkfunksjoner 
 • Tekststrukturering
 • Referanseteknikk og kildekritikk

PROSJEKTARBEID:

 • Planlegge, organisere og gjennomføre et prosjektarbeid i norsk
 • Skrive dokumentasjon og prosjektrapport knyttet til prosjektarbeidet
 • Planlegge og gjennomføre møter og diskusjoner
 • Dokumentere kildebruk på en akademisk måte
 • Presentere prosjektarbeidet muntlig, evt. med bruk av audiovisuelle virkemidler

SPRÅK OG LITTERATUR:

 • Norsk språkhistorie i korte trekk
 • Hovedtrekkene i norsk/nordisk litteraturhistorie etter 1945
 • Sjangerlære

MUNTLIG:

 • Stemmebruk
 • Tale og presentasjonsteknikk
 • Foredrag om faglige emner der det brukes AV-hjelpemidler

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, individuelt arbeid og øvelser.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Prosjektarbeid
 • 2 innleveringer
 • Minst 70% deltakelse i undervisningen

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen 4 timer. Ingen hjelpemidler tillatt.

Karakterregel Bestått/ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Marion Federl/Arve Hoel: "Norsk for fagskolen". NKI-forlaget

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 02:53:31