Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Inge Richard Eeg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB35616 Betongteknologi (Høst 2016)

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Valgemne for Bachelor i ingeniørfag, studieretning bygg; Bygg og Bygg,Tress

Undervisningssemester

Høsten 2016

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har kunnskaper om:
* grunnleggende betongteknologiske begreper og sammenhenger
* grunnleggende egenskaper til sement, tilslag, tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer
* grunnleggende kunnskaper om betong og miljø
* nedbrytningsmekanismer
* herdeteknologi
* armeringsystemer (herunder fiberteknologi)
* høyfast betong
* lettbetong
* utførelse og etterbehandling
* grunnleggende bruddmekanikk
* betong og brann
* gjeldende fagstandarder

Ferdigheter:

Studenten kan:
* analysere og bestemme ulike betongers sammensetning og anvendelsesområder
* analysere og bestemme ulike nedbrytningsmekanismer og utbedringsmetoder
* benytte programvare til å kunne simulere herdeutvikling
* benytte programvare til å bestemme stålfiberarmering til ulike formål
* benytte ulike støpeteknikker og etterbehandling / herdetiltak
* forstå LCA og benytte EPD'er
* anvende gjeldende standarder

Generell kompetanse:

Studenten:

* har i løpet av emnet opparbeidet seg kunnskap til å proporsjonere riktig betong til ulike anvendelsesområder
* kan analysere og beskrive skademekanismer, årsaker og relevante utbedringsmetoder
* forstår viktigheten av å planlegge og benytte riktig betong relatert til minst mulig miljøbelastning
* kan kalkulere ulike betonger og leveranse

Innhold

Følgende tema vil bli behandlet:

* Produksjon av klinker og sement
* Egenskaper til de ulike delmaterialer
* Fersk betongs egenskaper (reologi)
* Herdet betongs egenskaper
* Herdeprosessen / herdetiltak
* Herdeteknologi
* Armeringsmetoder
* Praktisk utførelse
* Bestandighet
* Betong og brann
* Gjeldende standarder
* Struktur og poresystemer

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, ekskursjoner, øvinger og laboratoriearbeid

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

* 3 skriftlige øvinger hvorav 2 må være godkjent
* Obligatoriske laboratorieøvinger
* Obligatorisk deltagelse på ekskursjoner (noen kan være frivillige)

Eksamen

Skriftlig eksamen

Individuell skriftlig 4-timers eksamen

Hjelpemidler: Kalkulator, som vil bli utdelt

Det benyttes bokstavkarakterer fra A til F, der A er beste karakter og F ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter.

Skriftlig evaluering av emnet

Litteratur

Aktuell litteratur opplyses senest ved oppstartsforelesning


Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. juli 2020 02:53:52