Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Gunnar Andersson
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI23015 Organisasjonsutvikling (Høst 2016–Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk i Bachelor i innovasjon og prosjektledelse.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

  • har kunnskap om organisasjonsutvikling som tilrettelagte og ledede læringsprosesser i organisasjoner

Ferdigheter:

Studenten

  • kan gjennomføre arbeidsformer del av organisasjonsutvikling

Generell kompetanse:

Studenten

  • forstår organisasjonsutvikling som en praktisk aktivitet med en klar faglig begrunnelse

Innhold

Emnet fokuserer på organisasjonsutvikling som tilrettelagte og ledete læringsprosesser i organisasjoner.

Første del retter fokus mot modellering av OU-prosesser, medvirkning, læring, og samspillet mellom organisasjonen og eksterne aktører.  

Andre del utvikler innsikt i praktiske arbeidsformer som ofte benyttes i medvirkningsbaserte endringsprosesser.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på en stor grad av studentaktivitet, og vil veksle mellom introduksjonsforelesninger, gruppearbeid og seminar.

Prosjektarbeidet består av organisasjonsanalyse og planlegging av utviklingsarbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Prosjektrapport fra utviklingsarbeid.

Arbeidskravet må være godkjent før deleksamen 2 kan avlegges.

Eksamen

Deleksamener: Skriftlig og muntlig eksamen:

Deleksamen 1 høst (teller 50%): Skriftlig eksamen 3 timer

Det gis bokstavkarakter A til F, hvor A er beste karakter og F er "ikke bestått".

Deleksamen 2 vår (teller 50%): Individuell muntlig eksamen med presentasjon (ca. 15. minutter) av prosjektrapporten, etterfulgt av spørsmål fra sensor (ca. 10 minutter)

Det gis bokstavkarakter A til F, hvor A er beste karakter og F er "ikke bestått".

Ved ny eksamen kan studenten ta opp igjen en eller begge deleksamener.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert våren 2016. Det tas forbehold om endringer før studiestart.

Litteratur:

Argyris, C. (1999). On organizational learning (2nd ed.). Oxford: Blackwell Business.

Deming, W. (2000). Out of the crisis (1st MIT Press ed.). Cambridge Mass.: MIT Press.

Levin & Klev. (2002). Forandring som praksis. Oslo: Fagbokforlaget.

Senge, P. M. (2006). The fifth discipline?: the art and practice of the learning organization (Vol. Rev. and updat). New York: Doubleday/Currency.

Kompendier og artikler tilkommer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 14. aug. 2020 02:53:59