Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Inge Richard Eeg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB35616 Betongteknologi (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne for Bachelor i ingeniørfag:

  • bygg
  • bygg, Tress

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har kunnskaper om:

* grunnleggende betongteknologiske begreper og sammenhenger
* grunnleggende egenskaper til sement, tilslag, tilsetningsstoffer og tilsetningsmaterialer
* grunnleggende kunnskaper om betong og miljø
* nedbrytningsmekanismer
* herdeteknologi
* armeringsystemer (herunder fiberteknologi)
* høyfast betong
* lettbetong
* utførelse og etterbehandling
* grunnleggende bruddmekanikk
* betong og brann
* gjeldende fagstandarder

Ferdigheter:

Studenten kan:

* analysere og bestemme ulike betongers sammensetning og anvendelsesområder
* analysere og bestemme ulike nedbrytningsmekanismer og utbedringsmetoder
* benytte programvare til å kunne simulere herdeutvikling
* benytte programvare til å bestemme stålfiberarmering til ulike formål
* benytte ulike støpeteknikker og etterbehandling / herdetiltak
* forstå LCA og benytte EPD'er
* anvende gjeldende standarder

Generell kompetanse:

Studenten:

* har i løpet av emnet opparbeidet seg kunnskap til å proporsjonere riktig betong til ulike anvendelsesområder
* kan analysere og beskrive skademekanismer, årsaker og relevante utbedringsmetoder
* forstår viktigheten av å planlegge og benytte riktig betong relatert til minst mulig miljøbelastning
* kan kalkulere ulike betonger og leveranse

Innhold

Følgende tema vil bli behandlet:

* Produksjon av klinker og sement
* Egenskaper til de ulike delmaterialer
* Fersk betongs egenskaper (reologi)
* Herdet betongs egenskaper
* Herdeprosessen / herdetiltak
* Herdeteknologi
* Armeringsmetoder
* Praktisk utførelse
* Bestandighet
* Betong og brann
* Gjeldende standarder
* Struktur og poresystemer

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, ekskursjoner, øvinger og laboratoriearbeid

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

* 3 skriftlige øvinger hvorav 2 må være godkjent
* Obligatoriske laboratorieøvinger
* Obligatorisk deltagelse på ekskursjoner (noen kan være frivillige)

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Skriftlig eksamen (4 timer)

Hjelpemidler: Kalkulator, som vil bli utdelt

Det benyttes bokstavkarakterer fra A til F, der A er beste karakter og F ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer og studenter.

Skriftlig evaluering av emnet

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert i 2016.

Maage, M. (2015), BETONG, Regelverk, teknologi og utførelse. Byggenæringens forlag

NS-EN 206:2013 + NA: 2014 (Betong, Spesifikasjon, egenskaper, framstilling og samsvar)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:52:16