Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Trine Eker Christoffersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRBIO11015 Fysiologi, anatomi og histologi (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan

 • beskrive oppbyggingen av menneskekroppen og dens funksjon, både mikroskopisk og makroskopisk.
 • gjenkjenne og beskrive ulike typer vev i mikroskop.

Ferdigheter:

Studenten kan

 • gjennomføre både venøs og kapillær blodprøvetaking.

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • ivareta mennesker i en blodprøvetakingssituasjon.

Innhold

 • celler og vevs struktur og funksjon
 • nervesystemet
 • skjelett- og muskelsystemet
 • det endokrine system
 • blodet og blodceller
 • sirkulasjonssystemet
 • respirasjonssystemet
 • fordøyelsessystemet
 • nyrer og urinsystemet
 • forplantninssystemet
 • blodprøvetaking
 • mikroskopering av celler og vev
 • hjerte-lunge-redning (HLR)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid og seminar.

Praksis

Laboratoriearbeid og blodprøvetaking internt i høgskolens laboratorier. Nærmere definert i undervisningsplanen for semesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser.
 • Blodprøvetaking.   
 • Deltakelse på seminar.

Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen uten hjelpemidler.

Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Evaluering av emnet

Skriftlig sluttevaluering.

Litteratur

612 Me

Sand, O. m.fl. (2006) Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi.  544 s. Oslo: Gyldendal akademiske. ISBN 978-82-05-34807-3

Husøy, AM (red.) (2013) Blodprøvetaking i praksis. 196 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40391-1

 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:52:17