Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlige:
 • Maria Dung Cao
 • Trine Eker Christoffersen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRBIO24016 Celle- og molekylærbiologi (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i Bioingeniørfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått eksamen i alle emner fra årstrinn 1.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan

 • tegne og beskrive eukaryote cellers oppbygning og funksjon
 • tegne og beskrive mikroorganismers oppbygning og funksjon
 • beskrive noen grunnleggende molekylærbiologiske teknikker

Ferdigheter:

Studenten kan

 • sterilteknikk
 • dyrke mikroorganismer
 • utføre noe molekylærbiologisk laboratoriearbeid

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • kommunisere og samarbeide med lærere og medstudenter

Innhold

 • Eukaryote cellers oppbygning og funksjon.
 • Grunnleggende genetikk.
 • Celledeling og cancerutvikling.
 • Generell mikrobiologi og mikrobiell genetikk.
 • Virus.
 • Molekylærbiologiske teknikker.
 • Isolering, dyrking og identifisering av mikroorganismer.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid og gruppearbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratoriekurs
 • Blodprøvetaking på medstudenter
 • Tester i tilknytning til undervisning/lab. Minst 3 av 4 tester (75 %) bestått.
 • Deltakelse i seminar om etikk.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell 4 timers skriftlig eksamen.
Ingen hjelpemidler tillatt.
Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Evaluering av emnet

Skriftlig sluttevaluering av emnet

Litteratur

Sist oppdatert våren 2017

Tortora, Gerard J. Berdell R. Funke & Christine L. Case (2016). Microbiology: an introduction. (12. utg) San Francisco, Calif. : Pearson/Bemjamin Cummnings.

Sj Sjøberg, Nils Olav (2013). Molekylær genetikk: genteknologi - humant DNA, 333 s. (5. utg.) Nesbru : Vett & viten ISBN 978-82-412-0702-0

Cooper, Geoffrey M. Robert E. Hausman (2014). The cell : a molecular approach.  (7. utg.) Washington : ASM Press/Sinauer Associates 

Papachristodoulou, Despo. Alison Snape, William H. Elliot & Daphne C. Elliot., (2014) Biochemistry & Molecular Biology, (5. utg) Oxford, ISBN 978 019 960949 9

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 02:52:18