Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
June Merete Solberg Tolsby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI14017 Produktutvikling (Høst 2017–Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i Innovasjon og prosjekledelse.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen forkunnskaper påkrevd.

Undervisningssemester

1. og 2. semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har

- teoretisk og praktisk forståelse for hva som påvirker et produktutviklingsforløp innen virksomheter i offentlig og privat sektor

Ferdigheter:

Studenten kan

- gjennomføre egendefinerte praktiske produktutviklingsprosjekter

- vise evne til selvstendig og kritisk vurdering gjennom anvendelse av kunnskap innenfor emnet

Generell kompetanse:

Studenten

- kan vurdere egne og andres produktutviklingsforløp i et kritisk perspektiv med fokus på miljø, mellommenneskelige og tekniske utfordringer

- har forståelse for utfordringer i gjennomføringen av et produktutviklingsforløp

Innhold

Innhold/oppbygging:

Studenten lærer om ulike produktutviklingsmetoder og anvendelse av denne kunnskapen i utviklingen av et produkt, og får inngående kjennskap til forhold som påvirker en produktutviklingsprosess.

Produktutvikling er definert ut fra et læringsperspektiv, og setter fokus på  produktutviklingens kjerne som handler om å få til et godt samspill mellom deltakere, kunnskap og teknologi.

Undervisnings- og læringsformer

Organisering og læringformer:

Forelesninger i seminarer, gjesteforelesninger og casestudier. Studentene involveres aktivt gjennom oppgaveløsning og gjennomføring av et selvstendig gruppeprosjekt. Prosjektet gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledes gruppevis og i fellessamlinger.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

80% fremmøte til undervisningen.

Arbeidskravet må være godkjent før studenten kan fremstilles seg til eksamen

Eksamen

Innlevering i gruppe og skriftlig eksamen

  1. En skriftlig innlevering i gruppe som utgjør 50% av karakteren.
  2. En avsluttende individuell 4 timers eksamen som utgjør 50% av karakteren. Denne kan gis som digital eksamen. Ingen hjelpemidler tillatt.

Det settes én samlet karakter på innleveringen og eksamen etter karakterskala A-F. Ved gruppeinnlevering kan det gis individuelle karakterer til medlemmene.

Ny og utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen. Ved ny eller utsatt eksamen må studenten inngå i ny gruppe, og både skriftlig prosjektoppgave og skriftlig eksamen skal gjennomføres på nytt. 

Ved klage skal både den skriftlige innleveringen i gruppe og skriftlig skoleeksamen vurderes på nytt.

Evaluering av emnet

Elektronisk sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Sist oppdatert 09.06.17

Endringer i litteraturlisten må påregnes grunnet utviklingen i faget. Dette innebærer at ny litteratur kan komme inn til erstatning for eldre litteratur. 

Ries, Macus & Summers, Diana (2016). Agile Project Management: A Complete Beginner´s´Guide to Agile Project Management Development. Publisher:CreateSpace Independent Publishing Platform (Utvalgte kapitler).

Higsmith, Jim (2009). Agile Project Management: Creating Innovative Products (2nd Edition), Publisher: Addison-Wesley Professional. (Utvalgte kapitler).

Varma, Tathagat(2015). Agile Product Development: How to Design Innovative Products That Create Customer Value. Publisher: Apress.(Utvalgte kapitler).

Robert G. Cooper (2011). Winning at New Products: Creating Value Through Innovation. Paperback: 408 pages. Publisher: Basic Books; Fourth Edition edition (July 12, 2011).

Utdelt materiale under forelesninger.

Støttelitteratur:

Jones, Steven (2016). Agile Project Management: QuickStart Guide - The Complete Beginners Guide To Mastering Agile Project Management!. Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. feb. 2020 03:54:18