Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Bjørn Gitle Hauge
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI24515 Prosjektutvikling (Høst 2017–Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Bestått emnet Prosjektledelse 1 eller tilsvarende.

Undervisningssemester

3. og 4. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten har

 • kunnskap om prosjektutvikling og fundamental forståelse for de prosesser som går forut for prosjektetablering

 • kunnskap om politisk forankring av prosjekter og prosess

Ferdigheter:

Studenten

 • kan utvikle,forankre og rigget et prosjekt. Samt vise nødvendige entreprenørielle og politiske ferdigheter for å kunne lede utviklingsprosessen

Generell kompetanse:

Studenten

 • viser entreprenørielle holdninger som setter studenten i stand til å gripe unike muligheter, vinne tillit og support for aktivitetsutvikling, finansiering og rigging/utviking av et prosjekt

Innhold

 • Entreprenørielle ferdigheter
 • Historiske prosjekteksempler
 • Adaptive prosjektformer
 • Forankring
 • Politiske prosesser
 • Finansiering
 • Aktivitetsutvikling 
 • Rigging av prosjekter
 • Prosjektutvikling av konkret prosjekt

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen baserer seg på en stor grad av studentaktivitet, og vil veksle mellom  introduksjonforelesninger, gruppearbeid og seminar.

Øvings- og eksamensarbeidet består av prosjektutvikling for eksterne/interne partnere og vil bestå av utvikling av prosjektplan og søknadsdokumenter til aktuell bidragsytere som Norges forskningsråd, Innovasjon Norge, Interreg etc.

Studenten kan bli tildelt prosjektutviklingsoppdrag for eksterne samarbeidspartnere, hvor deltagelse utenfor skolen er påkrevet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Oppmøte og deltagelse i et antall interne og eksterne oppdrag
 • 80% av oppdrag og innleveringer må være godkjent

Nærmere spesifiserte arbeidskrav foreligger ved semesterstart. Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Prosjektoppgave i gruppe med muntlig gruppeeksamen

1. Prosjektoppgave i gruppe: Prosjektutviklingsrapport med tilhørende planverk.

2. Muntlig gruppeeksamen

Muntlig gruppehøring, 20 minutter presentasjon og 10 minutter spørsmål fra sensor om prosjektutviklingsrapporten.

Karakter gis etter en samlet vurdering med karakterskala A-F der A er beste karakter og F er ikke bestått. Det kan gis individuell karakter til de enkelte studentene i gruppen. Klage kan kun fremmes til vurderingen av den skriftlige rapporten, og må underskrives av hele gruppa.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Harald Westerhagen (2010), Prosjektarbeid, utvikling og endringskompetanse, Gyldendal forlag.

Skattum & Hatting (2005), Veien til prosjektsuksess, Norsk forening for prosjektledelse.

Barringer & Ireland (2006), Entrepreneurship -successfully launching new ventures. Pearson/Prentice Hall

Sjur Dagestad & co (2014) Innovasjon i praksis. Veien til den andre siden, Innoco AS

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 12. aug. 2020 02:52:12