Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Hong Wu
Undervisningsspråk:
Se pkt. Organisering og læringsformer
Varighet:
½ år

IRI30017 Innføring i markedsføring (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne for Bachlelorstudium i Innovasjon og prosjektledelse, og Bachelor i ingeniørfag, studieretninger Bygg og Maskin.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Ingen

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

  • har kunnskaper om markedsorienteringens og produktutviklingens betydning for næringlivets utvikling
  • forstår forbrukers, næringslivets og industriens markedsforhold
  • har kunnskap om markedsføringsarbeid med et internasjonalt relevant perspektiv
  • forstår forholdet mellom forbruker, marked og næringsliv

Ferdigheter:

Studenten

  • kan anvende aktuelle metoder i markedsføringsarbeid
  • kombinerer kritisk og analytisk arbeid i aktuelle prosjektarbeid
  • kan gjennomføre caseprosjekter

Generell kompetanse:

Studenten

  • forstår betydningen av teamarbeid

Innhold

-             Markedsføringen og dens omgivelser
-             Kunder og deres kjøpsadferd
-             B2B Kjøpsadferd
-             Markedets segmenter
-             Markedets informasjon og undersøkelser
-             Produktstruktur
-             Strategisk markedsføring
-             Markedsplanlegging, ledelse og oppfølging
-             Produktutvikling og markedstilpassing
-             Internasjonal markedsføring

Undervisnings- og læringsformer

Emnet kan bli undervist på engelsk.

Prosjektarbeid i gruppe med oppgaver knyttet til caser som hentet fra reelt næringslivet eller definert av studenter selv. Oppgavene/casene godkjennes av faglærer. Det legges stor vekt på selvstendig teamarbeid og analytisk evne.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

2 obligatoriske øvingsoppgaver/delprosjektrapporter

Innleveringer kan kreves levert på engelsk (se Organisering og læreformer over).

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen

Eksamen

Hjemmeeksamen

Individuell skriftlig hjemmeeksamen av 2 dagers varighet: En eller to casebaserte oppgaver skal gi grunnlag for utarbeidelse og levering av en skriftlig rapport på 5 sider, vedlagt en presentasjon på inntil 10 sider skrevet i Powerpoint eller tilsvarende presentasjonsverktøy som er en oppsummering av oppgaven.

Individuell karaktersetting etter karakterregel A til F.

Eksamen kan foregå utenom ordinær eksamensperiode.

Ved ny/utsatt eksamen kan oppgaven omarbeides etter innspill fra sensor. Ved forbedring av karakter må ny rappport innleveres.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturliste:

Michael Levens (2012) "Marketing: Defined, Explained, Applied, 2/E"
Pearson Education Inc., ISBN-10:0132177153. ISBN-13:9780132177153

eller

Gary Armstrong, Philip Kotler (2012) "Marketing: An Introduction"
Publisher: Pearson Education. Edition: 11th, Eleventh, Paperback 648 pages
ISBN 13: 9780273767183 (978-0-273-76718-3). ISBN: 0273767186 (0-273-76718-6)

Det tas forbehold for endring eller innføring av ny lærebøker ved semester oppstarting dersom ny eller aktuell bøker dukker fram.

Supplement:

MIT Open courseware, selected MIT courses in 'Marketing Management'

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-812-marketing-management-fall-2002/

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-810-marketing-management-fall-2004/

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/15-810-marketing-management-fall-2010/

http://ocw.mit.edu/courses/sloan-school-of-management/

Utdelt forelesningsnotater fra internasjonale gjesteforelesere og bedriftsforelesningene

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 10. aug. 2020 02:51:39