Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Bjørn Gitle Hauge
Undervisningsspråk:
Se pkt. Organisering og læringsformer
Varighet:
½ år

IRI31017 Anvendt prosjektutvikling (Høst 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfag i Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

og

Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • Elektro
 • Elektro, TRESS
 • Elektro, Y-veien

Undervisningssemester

5. semester (Høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper

Studenten

 • har kunnskap om prosjekters faglige innhold
 • har kunnskap om prosjektutvikling og prosjektering
 • har kunnskap om forankring og finansiering som er nødvendig for gjennomføring av prosjekter

Ferdigheter

Studenten

 • kan gjennomføre prosjektering
 • kan forankre og skape aksept for prosjekter
 • kan arbeide tverrfaglig
 • kan gjennomføre prosjektet operativt

Generell kompetanse

Studenten

 • har forståelse for prosjektstyring som en praktisk aktivitet med faglig forankring

Innhold

Prosjektutviklingen/oppdraget gjenommføres som en praktisk og reell casebasert oppgave som er definert av høgskolen eller en ekstern organisasjon/bedrift.

Oppgavens omfang og målsetning utarbeides av studenten i samarbeid med oppdragsgiver og høgskolens faglige veileder. Prosjektet kan i sinhelhet gjennomføres hos ekstern oppdragsgiver.

Prosjektuviklingen gjennomgår normalt disse faser:

 • Identifisering av muligheter og målsetninger
 • Forprosjektering/uttesting
 • Forankring/finansiering/problemavklaring
 • Prosjektering
 • Operativ gjennomføring
 • Sluttrapportering/evaluering

Undervisnings- og læringsformer

Øvings- og eksamensarbeidet består av prosjektutviklingsoppdrag for eksterne/interne partnere hvor deltagelse utenfor skolen er påkrevet.

Undervisningen baserer seg på en høy grad av studentaktivitet, og kan veksle mellom forelesninger, gruppearbeid og seminar fra foreleser(e) og oppdragsgiver(e).

Studenten(e) må arbeide selvstendig, løsningsorientert og prosjektbasert.

Studenten(e) må arbeide proaktivt og selv søke veiledning for å sikre fremdrift.

Emnet kan bli undervist på engelsk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Minimum 80 % oppmøte og deltagelse i interne og eksterne oppdrag knytet til prosjektet
 • Skriftlige arbeid/innleveringer.

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan. Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

1. Prosjektoppgave i gruppe: Prosjektrapport med tilhørende planverk avtalt med oppdragsgiver.

2. Muntlig gruppeeksamen

Muntlig gruppehøring, 20 minutter presentasjon og 10 minutter spørsmål fra sensor om oppgave/prosjektgjennomføringen.

Karakter gis etter en samlet vurdering med karakterskala A-F der A er beste karakter og F er ikke bestått. Det kan gis individuell karakter til de enkelte studentene i gruppen. Klage kan kun fremmes til vurderingen av den skriftlige rapporten, og må underskrives av hele gruppa.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e), oppdragsgiver(e) og studenter.
Muntlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Maylor, H (2010). Project Management. 4th edition. Prentice Hall

Skattum, K., Hatling, J. (2005). Veien til prosjektsuksess. Norsk forening for prosjektledelse.

Bransjerelatert litteratur i samarbeid med oppdragsgiver.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 13. aug. 2020 02:54:47