Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Bjørn Gitle Hauge
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE20513 Styring og reguleringsteknikk (Vår 2017)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelor i ingeniørfag - elektro

 • Elektro
 • Elektro, TRESS
 • Elektro, Y-veien

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales elementær kjennskap til Laplace.

Undervisningssemester

4. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

 • har grunnleggende teoretiske kunnskaper innen reguleringsteknikk og styringsteknikk
 • forstår de grunnleggende prinsipper for programmerbare styresystemer og anvendelsen av disse i automasjonssystemer
 • har grunnleggende forståelse for betingelsene for stabilitet i tilbakekoblede systemer, og kan bestemme regulatorparametere for de vanligste typer regulatorer

Ferdigheter:

Studenten

 • kan anvende programmeringsverktøy for utvikling av styring med PLS
 • kan feilsøke og realiser styringsprogrammer med PLS
 • kan stille inn regulatorer ved hjelp av sprangrespons

  Generell kompetanse:

  Studenten

  • kan beskrive lineære systemer ved hjelp av differensialligninger og omforme disse ved hjelp av laplacetransformasjon

  Innhold

  Styringsteknikk:

  • Grunnleggende oppbygning av PLS
  • Signaler i et styringssystem
  • Prinsippene for IEC61131-3
  • Logiske kretser
  • Tidsreleer og tellere
  • Analoge signaler
  • Sekvenser

  Reguleringsteknikk:

  • Formulering av reguleringsproblemet i prosessteknisk sammenheng
  • Løsning av reguleringsproblemet ved bruk av standard regulatorfunksjoner
  • Gjennomgang av reguleringsutstyr og eksempler på eksperimentell innstilling av PID-regulatorer
  • Gjennomgang av symbolbruk i PI&D-diagrammer
  • Matematisk modellering
  • Laplace transform
  • Blokkdiagram og transferfunksjoner
  • Tids- og frekvensresponsanalyse. Stabilitetsanalyse
  • Dimensjonering av standard regulatorer

  Undervisnings- og læringsformer

  Forelesninger, selvstudium, gruppearbeider, laboratorieøvinger og skriftlige øvinger.

  Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • Individuelle øvinger i PLS
  • Individuelle øvinger i Regtek
  • Gruppe-/laboratorieoppgaver i Regtek

  For å vurdere eventuell selvstendighet i innlevert materiale, kan muntlig høring forekomme.

  Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.

  Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

  Eksamen

  3 timer skriftlig eksamen.

  Skriftlig skoleksamen.

  Tillatte hjelpemidler: Kalkulator, Lærebok, utdelte notater
  Det benyttes bokstavkarakterer A til F.

  Evaluering av emnet

  Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
  Skriftlig sluttevaluering av emnet.

  Litteratur

  Finn Haugen; Regulering av Dynamiske systemer, Tapir Akademiske Forlag

  Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. okt. 2020 02:52:32