Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Reidar Johannes Nordby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRE30614 Digital radio (Vår 2017)

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det anbefales fullført og bestått i emnene Matematikk 1 (10 studiepoeng), og Matematikk 2 (10 studiepoeng), eller tilsvarende.

Undervisningssemester

6. semester(vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan:

*gi en oversikt over teori og teknikker for overføring av elektromagnetiske signaler, med hovedvekt på digital radiooverføring

*beskrive fysisk forhold ved transmisjon over linjer(radio,optofiber og transmisjonslinje)

Ferdigheter:

Studenten

*forstår den tekniske anvendelsen av radio– transmisjons- og fiber-optiske linjer

*anvender teknikker for beregning av transmisjonslinjer

*forstår teknikker anvendt i sensornettverk og personlige nettverk (PAN)

Generell kompetanse:

Studenten har forståelse og oversikt over

*kortholds radiokommunikasjonsteknikker og anvendelse av disse

*trådløse teknikker anvendt i datakommunikasjon

 

Innhold

Følgende tema vil bli berørt:

*grunnleggende begreper; forsterkning/demping, støy

*bølgeutbredelse på transmisjonslinjer

*impedanstilpassning, refleksjon, karakteristisk impedans

*fiberoverføring

*radiobølger;utbredelse og demping (frekvensavhengighet)

*antenner, antennetyper og antennetilpassning

*sendere og mottagere

*digitale modulasjonsformer

*standarder, komponenter og metoder for kortholds radiokommunikasjon

*mobiltelefonteknikkene GSM/GSM-R med GPRS

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen varierer mellom  forelesninger, egenstudier, teoriøvinger og prosjektarbeid.

Egenstudier og prosjektarbeid vil innebære arbeid i laboratorier.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

-4-7 innleveringsoppgaver

-Selvstendig rapport fra prosjektarbeid (radiokommunikasjonsprosjekt med mikroelektronikk)

-Deltakelse i gruppearbeider og ved eventuelle semiarer, med minst 80% oppmøte. 

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan fremstile seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig skoleeksamen

tilatte hjelpemidler:

*kalkulator

*lærebøker fra litteraturlista (se under)

*skriftlig utdelt materiell, herunder utskrift av elektronisk utdelt materiell.

*Egenprodusert formelsamling med notater godkjent og signert på forhånd av faglærer.

Karakterregel: A-F der A er beste karakter og F er ikke bestått.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Beasy &Miller (2008) Modern electronic communication-9. ed. (Pearson Education ISBN-10:016154298, ISBN-13: 9780136154297 ) Nyere utgaver av læreboken vurderes ved ev. utgivelse.

Diverse utdelt materiell (Gjøres tilgjengelig via elektronisk læringsplattform eller som papirkopier)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. nov. 2019 00:53:04