Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
June Merete Solberg Tolsby
Undervisningsspråk:
Se pkt. Undervisnings- og læringsformer
Varighet:
½ år

IRI35518 Tjenesteutvikling (Høst 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgemne for Bachelorstudium i innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

5. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten

  • har teoretisk og praktisk kunnskap i forhold til hva som påvirker et tjenesteutviklingsforløp innen offentlig og privat sektor.

Ferdigheter:

Studenten

  • kan gjennomføre et praktisk prosjekt
  • kan vise evne til selvstendig og kritisk vurdering gjennom anvendelse av kunnskapen innenfor emnet

Generell kompetanse:

Studenten

  • kan vurdere egne og andres tjenesteutviklingsforløp i et kritisk perspektiv
  • viser forståelse for utfordringene i gjennomføringen av et tjenesteutviklingsforløp

Innhold

Studenten lærer om ulike metoder for tjenesteutvikling og hvordan denne kunnskapen anvendes i utviklingen av en tjeneste. Studenten får inngående kjennskap til hvilke forhold som påvirker en tjenesteutviklingsprosess.

Tjenesteutvikling hander om et tett samspill mellom kunder, marked og utvikler, og for studenten er det viktig å forstå dette samspillet og hvordan det kan påvirkes.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gjesteforelesninger, veiledning og praktisk prosjektarbeid.

Emnet kan bli undervist på engelsk.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Ingen

Eksamen

Eksamen består av to komponenter:

  • Skriftlig prosjektinnlevering, gruppe. Teller 50 % av karakteren.

  • Skriftlig eksamen, individuell. Varighet: 3 timer. Teller 50 % av karakteren.  Hjelpemidler: Ingen.

Karakterregel: A-F. Det gis en samlet karakter i emnet.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ved ny eller utsatt eksamen må både skriftlig prosjektoppgave og skriftlig eksamen gjennomføres på nytt.

Evaluering av emnet

Sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Kimbell, Lucy (2015), The Service Innovation Handbook: Action-oriented Creative Toolkit for Service Organizations, London: Bis Publisher

Obsterwalder, A., Yves, P., Bernarda, G., Smith, A. & Papadakos, T. (2014), Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers, London, Wiley (Et utvalg av kapittel som kunngjøres ved oppstart)

Stickdorn, Marc & Schneider, Jacob (2012), This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Cases, London: Wiley

Støttelitteratur:

Eyal, Nir (2014), Hooked: How to Build Habit-Forming Products, Portfolio. ISBN: 978-1591847786

Endringer i litteraturlisten må påregnes grunnet utviklingen i faget. Dette innebærer at ny litteratur kan komme inn til erstatning for eldre litteratur. 

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. juli 2020 02:55:04