Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Emneansvarlig:
Norunn Storbakk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB1309 Biokjemi (Vår 2018)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det forutsettes kunnskaper fra emnene:
Fysiologi, anatomi og histologi
og
Generell kjemi eller Grunnleggende kjemi, eller tilsvarende.

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan

 • beskrive organiske stoffers struktur og reaksjonstyper
 • tegne biomolekylenes struktur og beskrive deres funksjon
 • grunnleggende enzymkinetikk
 • beskrive metabolske prosesser og sammenhengen mellom metabolske prosesser og energiomsetning
 • beskrive prinsippene bak elektroforese, HPLC og gasskromatografi

Ferdigheter:

Studenten kan

 • følge prosedyrer og utføre grunnleggende laboratoriearbeid
 • bearbeide og presentere data

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • kommunisere og samarbeide med lærere og medstudenter

Innhold

 • Organiske stoffers struktur og reaksjonstyper.
 • Biomolekylenes struktur og funksjon: aminosyrer/proteiner, karbohydrater, lipider/membraner og nukleinsyrer.
 • Metabolske prosesser. Energiomsetning.
 • Enzymkinetikk.
 • Separasjonsmetoder: elektroforese og kromatografi.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid og gruppearbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 3 Laboratoriekurs.
 • 2 skriftlige tester

 Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell 4 timers skriftlig eksamen.
Ingen hjelpemidler tillatt.
Det benyttes bokstavkarakterer A - F.

Evaluering av emnet

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Papachristodoulou, Snape, Elliott, Elliott., Biochemistry & Molecular Biology, 5. ed. Oxford, ISBN 978 019 960949 9

Sjøberg, Nils Olav (2013) Kort og godt kjemi med organisk kjemi og cellekjemi, 366 s. (7. utg) Nesbru : Vett og viten ISBN13: 9788241207013

Forsdahl, Kirsti & Thorsten Steiro Thoresen (1995) Kromatografi for bioingeniører, 107 s. (2.utg) Tromsø: Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, bioingeniørutdanninen

Th Thoresen, Thorsten Steiro & Kirsti Forsdahl (1998) Elektroforese for bioingeniører 58 s. (2.utg) Tromsø: Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, bioingeniørutdanningen

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:56:49