Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Maria Dung Cao
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRBIO11015 Fysiologi, anatomi og histologi (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan

 • beskrive oppbyggingen av menneskekroppen og dens funksjon, både mikroskopisk og makroskopisk
 • gjenkjenne og beskrive ulike typer vev i mikroskop

Ferdigheter:

Studenten kan

 • gjennomføre både venøs og kapillær blodprøvetaking

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • ivareta mennesker i en blodprøvetakingssituasjon

Innhold

 • celler og vevs struktur og funksjon
 • nervesystemet
 • skjelett- og muskelsystemet
 • det endokrine system
 • blodet og blodceller
 • sirkulasjonssystemet
 • respirasjonssystemet
 • fordøyelsessystemet
 • nyrer og urinsystemet
 • forplantninssystemet
 • blodprøvetaking
 • mikroskopering av celler og vev
 • hjerte-lunge-redning (HLR)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid og seminar.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Laboratoriearbeid og blodprøvetaking internt i høgskolens laboratorier. Nærmere definert i undervisningsplanen for semesteret.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • Laboratorieøvelser med individuelle laboratorierapporter
 • Blodprøvetaking på medstudenter 
 • Deltakelse på seminar

Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan fremstille seg til eksamen.

Godkjente arbeidskrav gjelder inntil det blir gjort større endringer i emnet eller det fremkommer nye bestemmelser om varighet for arbeidskravet i emnebeskrivelsen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer

Ingen hjelpemidler.

Det benyttes karakterregel A - F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret. Metode for evalueringen avtales mellom faglærer og studentene.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

612 Me

Sand, O. m.fl. (2006) Menneskekroppen: Fysiologi og anatomi.  544 s. Oslo: Gyldendal akademiske. ISBN 978-82-05-34807-3

Husøy, AM (red.) (2013) Blodprøvetaking i praksis. 196 s. Oslo: Cappelen Damm Akademisk. ISBN 978-82-02-40391-1

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. aug. 2020 14:18:28