Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Anette Lie-Jensen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRBIO24016 Celle- og molekylærbiologi (Høst 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag

Absolutte forkunnskaper

Bestått eksamen i alle emner i 1. og 2. semester.

Undervisningssemester

3. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan

 • tegne og beskrive eukaryote cellers oppbygning og funksjon
 • tegne og beskrive mikroorganismers oppbygning og funksjon
 • beskrive noen grunnleggende molekylærbiologiske teknikker

Ferdigheter:

Studenten kan

 • sterilteknikk
 • dyrke mikroorganismer
 • utføre noe molekylærbiologisk laboratoriearbeid

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • kommunisere og samarbeide med lærere og medstudenter

Innhold

 • Eukaryote cellers oppbygning og funksjon.
 • Grunnleggende genetikk.
 • Celledeling og cancerutvikling.
 • Generell mikrobiologi og mikrobiell genetikk.
 • Virus.
 • Molekylærbiologiske teknikker.
 • Isolering, dyrking og identifisering av mikroorganismer.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid og gruppearbeid.

Arbeidsomfang

350-400 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 2 laboratorieøvelser med individuelle laboratorierapporter
 • Blodprøvetaking på medstudenter
 • Deltakelse i seminar om etikk
 • 5 stk obligatoriske tester

Arbeidskravene spesifiseres nærmere i emnets undervisningsplan.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer

Ingen hjelpemidler tillatt.

Det benyttes karakterregel A - F.

Sensorordning

En ekstern og en intern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Sist oppdatert våren 2017

Tortora, Gerard J. Berdell R. Funke & Christine L. Case (2016). Microbiology: an introduction. (12. utg) San Francisco, Calif. : Pearson/Bemjamin Cummnings.

Sj Sjøberg, Nils Olav (2013). Molekylær genetikk: genteknologi - humant DNA, 333 s. (5. utg.) Nesbru : Vett & viten ISBN 978-82-412-0702-0

Cooper, Geoffrey M. Robert E. Hausman (2014). The cell : a molecular approach.  (7. utg.) Washington : ASM Press/Sinauer Associates 

Papachristodoulou, Despo. Alison Snape, William H. Elliot & Daphne C. Elliot., (2014) Biochemistry & Molecular Biology, (5. utg) Oxford, ISBN 978 019 960949 9

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 3. aug. 2020 19:19:08