Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
June Merete Solberg Tolsby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

IRI16019 Produkt- og tjenesteutvikling (Høst 2019–Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i Innovasjon og prosjektledelse

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Ingen

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten skal ha kunnskap om:

 • grunnleggende teorier om produkt- og tjenesteutvikling
 • muligheter som ligger i ulike produkt- og tjenesteutviklingsmetoder
 • verktøy som brukes for å utvikle produkter og tjenester

 

Ferdigheter

Studenten kan:

 • innhente, analysere og evaluere data for å kunne forbedre produkter og tjenester
 • bruke verktøy for å utvikle produkter og tjenester  

 

Generell kompetanse

Studenten har erfaring med:

 • produkt- og tjenesteutvikling
 • forstår utfordringene knyttet til produkt- og tjenesteutvikling

Innhold

Studenten skal ha kunnskap om:

 • teorier innen produkt- og tjenesteutvikling
 • strategier for produkt- og tjenesteutvikling
 • verktøy som brukes for å utvikle produkter og tjenester

Undervisnings- og læringsformer

Studentene involveres aktivt gjennom oppgaveløsning og gjennomføring av et gruppeprosjekt. Gruppeprosjektet gjennomføres som problembasert læring med høy grad av selvstendig arbeid, veiledning i grupper og fellessamlinger. Ekskursjoner må påregnes og er nødvendig for å få innsikt i hvordan produkter og tjenester fungerer i praksis.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen veiledet praksis i emnet.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tre innleveringer i mappe:

 • Individuell skriftlig innlevering (høst)
 • Gruppepresentasjon av praktisk prosjekt (høst)
 • Gruppepresentasjon av praktisk prosjekt (vår)

Eksamen

Muntlig eksamen i gruppe (vår). Varighet: 15 minutter presentasjon i gruppe + 10 minutter utspørring. Eksamen er basert på praktisk prosjekt og innlevert prosjektbeskrivelse i mappe. Gruppen skal bestå av 3 eller 4 studenter. Hjelpemidler: Alle hjelpemidler er tillatt.

Det kan gis individuelle karakterer til studenter i samme gruppe basert på muntlig eksamen.

Karakterregel: A-F.

Sensorordning

Ekstern og intern sensor eller to interne sensorer.

Vilkår for ny/utsatt eksamen

Ny/utsatt eksamen gjennomføres ved neste ordinære eksamen.

Ved ny eksamen må arbeidskrav være godkjent før ny eksamen kan tas.

Ved ikke bestått resultat må hele emnet tas på nytt og nye arbeidskrav leveres. Studenten må inngå i ny gruppe.

Ved ønske om forbedring av karakter kan eksamen tas på ny. Eksamen kan tas individuelt eller i gruppe.

Evaluering av emnet

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 29.05.2019.

Sutherland, Jeff, & Sutherland, JJ. (2014). Scrum: The Art of Doing Twice the Work in Half the Time. Currency. (s.1-256).

Highsmith, Jim (2013). Adaptive Leadership Accelerating Enterprise Agility. Publisher: Addison-Wesley Professional (utvalgte kapitler kunngjøres ved oppstart).

Jones, Steven (2016), Agile Project Management: QuickStart Guide - The Complete Beginners Guide To Mastering Agile Project Management!, Publisher: CreateSpace Independent Publishing Platform (s.1-38)

Cooper, Robert G. (2017), Winning at New Products: Creating Value Through Innovation Paperback, Publisher: Basic Books; (s.1-448)

Higsmith, Jim (2009), Agile Project Management: Creating Innovative Products (Siste utgave), Publisher: Addison-Wesley Professional (s.1- 432)

Lush, Robert F., Vargo, Stephen L. (2014), Tjenestedominant logikk Premisser, perspektiver, potensial, Oslo: Cappelen Damm (s.1-252)

Wisler-Poulsen, Ian (2015), Grundbog i servicedesign, København: Grafisk Litteratur (s.1-225)

Reason, Ben, Lavrans Løvlie & Melvin Brand Flu (2016), Service Design for Business: A Practical Guide to Optimizing the Customer Experience. New Jersey: Wiley (utvalgte kapitler kunngjøres ved oppstart)

Kimbell, Lucy (2015), The Service Innovation Handbook: Action-oriented Creative Toolkit for Service Organizations, London: Bis Publisher (s.1-400)

Rybakken, Bjørn (2004). Visuell Identitet. Oslo: Abstrakt forlag (s. 1-287)

Stickdorn, Marc & Schneider, Jacob (2012), This is Service Design Thinking: Basics, Tools, Case, London: Wiley (s.1-384)

 

Støttelitteratur

Johannesson, Hans, Persson, Jan-Gunnar, Pettersson, Dennis (2013), Produktutveckling - Effektiva metoder för konstruktion og design, Stockholm: Liber Utgave 2. (utvalgte kapitler kunngjøres ved oppstart)

Obsterwalder, A., Yves, P., Bernarda, G., Smith, A. & Papadakos, T. (2014), Value Proposition Design: How to Create Products and Services Customers. London: Wiley (s.1-100)

Eyal, Nir (2014), Hooked: How to Build Habit-Forming Products, Portfolio, 1.edition Publisher: Portfolio (s.1-256)

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 7. des. 2019 22:00:39