Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Geir Flote
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

IRB36514 Prosjektadministrasjon bygg og anlegg (Vår 2019)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i ingeniørfag:

 • bygg
 • bygg, Tress

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

Bestått emne
IRB10016 Bygningsfysikk
IRF12014 Ingeniørrollen og prosjektarbeid
IRB24016 Geoteknikk og anleggsteknikk
eller tilsvarende

Undervisningssemester

6. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap

Studenten kjenner til:

 • prosjektadministrasjon, planlegging, prosjektbeskrivelser, kalkulasjon, kontraktstyring og anskaffelser av bygge- og anleggsarbeider inkl. HMS og risikovurderinger
 • nødvendige standarder, lover og forskrifter innen emnet

Ferdigheter

Studenten kan:

 • bruke relevant programvare som er aktuelt innen prosjektadministrasjon
 • utarbeide prosjektbeskrivelser
 • utforme kontrakt,-  anskaffelse - og HMS bestemmelser for bygg- og anleggsprosjekter
 • kalkulere ulike bygg- eller anleggsprosjekt
 • planlegge gjennomføring av enkle bygg- og anleggsprosjekter

Generell kompetanse

Studenten:

 • har en helhetlig forståelse av organisering, myndighet, ansvar og roller innen fagområdet
 • kan bidra med faglige innspill i tverrfaglige team

Innhold

Følgende tema omhandles i emnet:

 • Prosjektstyring, planlegging og gjennomføring av bygge- og anleggsarbeider
 • Entreprise- og kontraktsformer, kontraktstyring iht. NS 8405
 • Prosjektbeskrivelser iht. NS 3420 
 • Kalkulasjon
 • HMS / Byggherreforskriften, Risikovurderinger
 • Offentlige anskaffelser
 • Standarder, lover og forskrifter innen emnet
 • Planleggingsverktøy (MS Project og øvrig relevant programvare i forbindelse med prosjektstyring)

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og prosjektarbeid.

Arbeidsomfang

250-300 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Tre innleveringsoppgaver ved bruk av programvare:

1. Beskrivelse

2. Prosjektstyring

3. Kalkulasjon

Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers individuell, skriftlig skoleeksamen.

Tillatte hjelpemidler: Utdelt lommekalkulator og formelsamling, utover dette ingen tillatte hjelpemidler.

Karakterregel A-F.

Sensorordning

To interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret, hvor metode for evaluering avtales mellom faglærer(e) og studenter.
Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Brustad, R., Jarle, I. (2007), Prosjektstyring, Gyldendal yrkesopplæring, 222 s

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 10:20:19