Fakta om emnet

Studiepoeng:
15
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for ingeniørfag
Studiested:
Fredrikstad
Emneansvarlig:
Norunn Storbakk
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

HSB1309 Biokjemi (Vår 2020)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i Bachelorstudium i bioingeniørfag

Absolutte forkunnskaper

Ingen

Anbefalte forkunnskaper

IRBIO11015 Fysiologi, anatomi og histologi
IRK10013 Generell kjemi, eller tilsvarende

Undervisningssemester

2. semester (vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskaper:

Studenten kan

 • beskrive organiske stoffers struktur og reaksjonstyper

 • tegne biomolekylenes struktur og beskrive deres funksjon

 • grunnleggende enzymkinetikk

 • beskrive metabolske prosesser og sammenhengen mellom metabolske prosesser og energiomsetning

 • beskrive prinsippene bak elektroforese, HPLC og gasskromatografi

Ferdigheter:

Studenten kan

 • følge prosedyrer og utføre grunnleggende laboratoriearbeid

 • bearbeide og presentere data

Generell kompetanse:

Studenten kan

 • kommunisere og samarbeide med lærere og medstudenter

Innhold

 • Organiske stoffers struktur og reaksjonstyper

 • Biomolekylenes struktur og funksjon: aminosyrer/proteiner, karbohydrater, lipider/membraner og nukleinsyrer

 • Metabolske prosesser. Energiomsetning.

 • Enzymkinetikk

 • Separasjonsmetoder: elektroforese og kromatografi

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, laboratoriearbeid og gruppearbeid.

Arbeidsomfang

350-400 timer

Praksis

Ingen

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 3 laboratoriekurs med individuelle laboratorierapporter

 • 2 individuelle skriftlige tester

 Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Godkjente arbeidskrav gjelder inntil det blir gjort større endringer i emnet eller det fremkommer nye bestemmelser om varighet for arbeidskrav i emnebeskrivelsen.

Eksamen

Individuell skriftlig eksamen, 4 timer

Ingen hjelpemidler tillatt.

Det benytteskarakterregel A - F.

Sensorordning

En intern og en ekstern sensor eller to interne sensorer.

Evaluering av emnet

Løpende evaluering av undervisningen gjennom semesteret. Metode for evalueringen avtales mellom faglærer og studenter.

Skriftlig sluttevaluering av emnet.

Litteratur

Papachristodoulou, Snape, Elliott, Elliott., Biochemistry & Molecular Biology, 5. ed. Oxford, ISBN 978 019 960949 9

Sjøberg, Nils Olav (2013) Kort og godt kjemi med organisk kjemi og cellekjemi, 366 s. (7. utg) Nesbru : Vett og viten ISBN13: 9788241207013

Forsdahl, Kirsti & Thorsten Steiro Thoresen (1995) Kromatografi for bioingeniører, 107 s. (2.utg) Tromsø: Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, bioingeniørutdanninen

Th Thoresen, Thorsten Steiro & Kirsti Forsdahl (1998) Elektroforese for bioingeniører 58 s. (2.utg) Tromsø: Høgskolen i Tromsø, Avdeling for helsefag, bioingeniørutdanningen

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 4. aug. 2020 12:19:20