Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Robert Roppestad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD30005 Industriell IT (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Emnet er obligatorisk for bachelor i ingeniørfag, data.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Grunnleggende kunnskaper i matematikk, datateknikk og programmering.

Undervisningssemester


5. semester (høst).
4 timer forelesning + øvinger pr. uke.

Innhold

Tema som vil bli berørt:

 • Systemers oppførsel i tid og frekvenssammenheng.
 • Tilbakekoblede systemer og stabilitet.
 • De vanligste metoder for styring og regulering.
 • Samplede systemer og utvikling av diskrete regulering og filter algoritmer.
 • Praktisk bruk av datamaskin til måling, styring og overvåking.
 • Distribuerte styringsystemer.
 • Feltbuss systemer.
 • Bruk av OPC
 • PLS - Programmerbare Logiske Styringer.
 • Dataverktøy for visualisering av prosesser.
 • Bruk av MatLab til beregninger og analyse.
 • Programmering av styringssystem og grafiske brukergrensensitt i et Windows miljø.
 • Praktiske oppgaver for å underbygge teorien.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, gruppearbeid, prosjekt og laboratorieøvinger.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

3 øvinger og 4 praktiske laboppgaver må gjennomføres og godkjennes for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen


4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.

Litteratur

Finn Haugen: Lær MATLAB trinn for trinn. ISBN 82-519-1832-4, Tapir.
Frank Iwanitz og Jurgen Lange: OPC, Fundamentals, Implementation and Application,
ISBN3-7785-2904-8, 3 Edition. 
Davis Chapman, Teach Yourself Visual C++.NET, ISBN 0-672-32197-1.
Matriale utdelt av faglærer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 03:05:30