Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Steffen Log
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Emnet er obligatorisk for bachelor i ingeniørfag, data.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Studentene bør ha grunnleggende kunnskaper i IT, samt kunnskaper i matematikk tilsvarende ITF10705 Matematikk for IT.

 


Undervisningssemester


5. semester (høst).

4 timer forelesning + øvinger pr. uke.

Innhold


Menneskets syn og fargeoppfatning. Lys, optikk, kameraer og stereosyn. Støyreduksjonsteknikker, bruk av filtre, fremheving av detaljer. Bildetransformasjoner. Behandle bilder i frekvensplanet. Behandling av fargebilder. Behandling av former i et bilde ved hjelp av morfologiske operasjoner. Mønstergjenkjenning og klassifisering. Det legges vekt på implementering av bildebehandlings- og mønstergjenkjenningsteknikker, samt anvendelse av disse. MATLAB er et sentralt verktøy her.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, laboratorieoppgaver, regneoppgaver og prosjekt.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Emnet har følgende arbeidskrav:
  • Fire laboratorieoppgaver
  • fire regneoppgaver
Arbeidskravene må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Et prosjekt som teller 50 % og en 3 timers skriftlig eksamen som teller 50%.
Endelig karakter settes etter en totalvurdering av prosjektet og skriftlig eksamen. Det benyttes karakterskala A-F.

Ny og utsatt eksamen vil bestå av prosjekt og skriftlig eksamen.
Ved ny og utsatt eksamen avtales innholdet i prosjektdelen med faglærer.

Litteratur


Gonzalez R.C, Woods R.E., Eddins S.L: Digital Image Processing Using MATLAB, ISBN 0-13-008519-7, Pearson Prentice Hall. Skriftlig materiale utdelt av faglærer.


Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 24. okt. 2020 02:58:09