Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Mari-Ann Akerjord
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF10007 Innføring i programmering (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Emnet er obligatorisk i

 • bachelorstudiet i informatikk
 • bachelorstudiet i dataingeniør
 • ettårig studium i informatikk.

Forkunnskapskrav utover opptakskravUndervisningssemester


1. semester (høst).

4 timer forelesning + øvinger pr. uke.

InnholdStrukturert og grunnleggende objektorientert programmering i Java:

 • Datatyper
 • kontrollstrukturer
 • tabeller
 • strenger
 • behandling av tekstfiler
 • klasser
 • metoder
 • objekter
 • referanser
 • enkel arv¨

Programutvikling: Bruk av et integrert utviklingsmiljø (IDE), utvikling av applikasjoner med grafiske brukergrensesnitt og web-applikasjoner. Algoritmeutvikling, testing, feilsøking, dokumentasjon og java-baserte UML-diagrammer for klasser og objekter.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, organiserte øvingstimer og prosjektarbeid.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Studentene må delta i gruppearbeid, og dessuten gjennomføre to passeringstester (eksamensforberedende prøver) i løpet av semesteret.

Det vil etter nærmere vurdering kunne bli aktuelt å ha Extreme Programming som obligatorisk arbeidsform i prosjektet som skal gjennomføres i kurset. Dette vil i såfall innebære at alle studenter må følge en arbeidsprosess som krever en obligatorisk, kontinuerlig og styrt utvikling av et programmeingsprosjekt med hyppige møter og forventet og dokumentert progresjon.

Eksamen


Todelt evaluering med programmeringsprosjekt og 4 timers individuell, skriftlig eksamen hvor hver del teller like mye.
Karakter fastsettes etter en helhetlig vurdering.
Bokstavkarakter A - F.
Ved ny og utsatt eksamen må både prosjekt og skriftlig eksamen avlegges på nytt.


Litteratur


Else Lervik, Vegard B. Havdal: Programmering i Java, Gyldendal Akademisk 3. utgave. ISBN: 82-05-33098-0

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:59:46