Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Mari-Ann Akerjord
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF10705 Matematikk for IT (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Obligatorisk emne som inngår i

  • bachelor i informatikk
  • bachelor i ingeniørfag, data

Valgfag for bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Emnet bygger på kunnskaper tilsvarende 2MX.

Undervisningssemester


Bacehlor i informatikk: 3. semester (høst)
Bachelor i ingeniør, data: 1. semester (høst)

Bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse: 5. semester (høst)

4 timer forelesning + øvinger pr. uke.

Innhold

Følgende tema vil bli berørt:

  • Tallsystemer
  • Kombinatorikk og sannsynlighet
  • Mengdelære
  • Relasjoner og diskrete funksjoner
  • Logikk og matematisk resonnering
  • Matriser, determinanter og lineære likningssystemer
  • Noe grunnleggende numerikk
  • Grafer og trær

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger og øvingstimer.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Delta på gruppearbeid for å løse ca. 100 oppgaver.
70% av alle oppgavene må være godkjent for å kunne fremstille seg til eksamen. 

Eksamen


4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

Litteratur


Steffen Log: Mathema - anvendt matematikk for bachelorstudenter, Tapir akademisk forlag, ISBN: 82-519-1939-8

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 02:59:46