Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Terje Samuelsen
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF10807 Samfunnsinformatikk (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Obligatorisk emne som inngår i

  • bachelor i ingeniørfag, data
  • bachelor i informatikk
  • bachelor i digital medieproduksjon
  • bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse
  • årsstudium i informatikk

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Undervisningssemester


1. semester (høst).

Innhold


Sammenheng mellom samfunn og IT som også omfatter, lover og avtaleverk med personvern, arbeidsmiljø, opphavs- og eiendomsrett, samt samfunnets sårbarhet.

Etiske utfordringer innenfor IT-faget som omfatter, etiske utfordringer vi som fagpersoner utsettes for når vi bruker informasjonsteknologi eller deltar på utviklingen av systemer.

Kommunikasjon mellom mennesker som omfatter, muntlig og skriftlig kommunikasjon i utøving av jobbrelatert arbeid. Kommunikasjons kompleksitet knyttet til kulturforskjeller og utforme og skrive rapporter.

Informasjonsteknologi i arbeidslivet som omfatter hvordan datamaskiner brukes i næringslivet.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesning, gruppearbeid med veiledning og obligatoriske prosjekter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

  • obligatorisk oppmøte på tre gjesteforelesninger
  • fire obligatoriske innleveringer
  • deltakelse på gruppemøter

 

Eksamen

Det gjennomføres et gruppeprosjekt som vurderes etter følgende kriterier: Gruppeprosessen, prosjektrapporten, prosjektresultatet og individuell etteranalyse.
Bokstavkarakter A-F gis individuelt.
Ved ny og utsatt eksamen avtales nytt prosjekt med faglærer.

Litteratur


Skagestein Gerhard: Systemutvikling -fra kjernen og ut, fra skallet og inn, 2. utgave, 2005, Høyskoleforlaget, ISBN 82-7634-671-5

Fagets hjemmesider. Utlevert materiale.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 03:05:33