Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Håkon Lofthus Tolsby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF13007 Innføring i IT (Høst 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk og inngår i

 • bachelor i informatikk
 • bachelor i informasjonssystemer og IT-ledelse
 • årsstudium i informatikk

Undervisningssemester

1. semester (høst).
4 t forelesning + øvinger pr. uke.

Innhold

 • Forstå konseptuelt hvordan informasjon lagres binært i en datamaskin og være i stand til å oversette informasjon til binær representasjon.
 • Ha en forståelse for datamaskinens oppbygning og virkemåte, hvordan de ulike komponentene jobber sammen og hvordan en prosessor prinsipielt er bygd opp.
 • Kunne redegjøre for et operativsystems hovedoppgaver
 • Kunne utføre enkle drifts og vedlikeholdsoppgaver på en PC
 • Beherske grunnleggende HTML og XML
 • Kunne lage websider som bruker CSS.
 • Ha kunnskap om designprosess, hci og testing av brukervennlighet
 • Kjenne til de viktigste hendelser og personer i datahistorien.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i temaer med prosjekter og praktiske problemer som skal dokumenteres og reflekteres i en digital arbeidsbok. Undervisningen følges opp med forelesninger og veiledning. Arbeidet foregår i prosjektgrupper.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

Deltakelse i gruppearbeid.

Eksamen

Vurdering skjer med utgangspunkt i den digitale arbeidsboken og en 3 timers skriftlig eksamen, hvor arbeidsbok og skriftlig eksamen teller like mye.
Endelig karakter settes etter en totalvurdering av arbeidsboken og skriftlig eksamen. Det gis individuell bokstavkarakter A-F.
Ny og utsatt eksamen vil bestå av digital arbeidsbok og skriftlig eksamen.
Innholdet i den digitale arbeidsboken avtales med faglærer.

Litteratur

Rick Decker and Stuart Hershfield: The Analytical Engine: An Introduction to Computer Science Using the Internet, Second Edition. ISBN-13: 978-0534391591.

I tillegg er alt utdelt og forelest materiale pensum.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 02:58:40