Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Erling Petter Strand
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD11006 Fysikk og datateknikk (Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Obligatorisk

Undervisningssemester


Tidspunkt/varighet: Vår 2007/ ett semester
Plass i utdanningen: 2. semester i 1. studieår.
Timer pr. uke 4 timer per uke i ett semester + øving

Innhold


Aktive og passive analoge komponenter og sensorer.
Motstander, kondensatorer og spoler.
Halvlederteknikk med fokus på dioder og transistorer.
Det blir kretsteori og frekvensanalyse med bruk av Ohms lov og Kirchoffs lover.
Forskjellige sensor typer.
Lavpass- og høypass-filter av første grad.
Operasjonsforsterker brukt i forskjellige forsterkerkoblinger og aktive filtre.
Balansert og ubalansert inngang.
Analog-Digital og Digital-Analog konvertering.
Digitale porter og flip-flops brukt i dekodere og tellere.
Tallsystemer.
Mikroprosessorens oppbygging og grunnleggende virkemåte.
Programmering av mikroprosessorer vha C.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, øvingsoppgaver og lab.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Obligatoriske oppgaver og prosjekter er en del av kurset.

Eksamen


4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.

Litteratur


"Science of Electronics, DC/AC"
"Science of Electronics, Analog Devices"
"Science of Electronic, Digital" av Thomas L. Floyd og David M. Bucha.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 02:59:40