Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Kåre Sorteberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD26006 Miljø og kjemi i et IT-perspektiv (Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Obligatorisk

Undervisningssemester

Vår 2007/ ett semester. 2. semester i 2. studieår. 4 timer forelesninger per uke + øvinger

Innhold


Kjemi og miljø: Økologi. Forurensing og rensing av utslipp. Renere produksjon.
Energi. Avfall og avfallsbehandling. Arbeidsmiljø/HMS. Atomers oppbygging og det periodiske system.
Bindinger og navnsetting. Reaksjonsligninger. Løselighet. Red/oks-reaksjoner. Korrosjonsteori. Organisk kjemi.

Prosjekt: Studentene skal analysere en praktisk miljøoppgave i en bedrift i Østfold - sett i et IT-perspektiv.
Prosjektet skal vise en mulig løsning på problemstillingen.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger og prosjektarbeid i grupper.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Obligatoriske oppgaver og prosjekter er en del av kurset.

Eksamen


Obligatorisk prosjekt (teller 40%) og 3 timers skriftlig eksamen (teller 60%). Det settes en samlet karakter. Bokstavkarakter A-F.

Litteratur


Boye, Nils Christian: Kjemi og miljølære, Universitetsforlaget, siste utgave
Sørby, Kåre: Prosjekthåndbok, kompendium HiØ 2002.
Christensen, Grønland og Methlie: Informasjonsteknologi: Strategi, organisasjon, styring, Cappelen Akademisk Forlag, ISBN 82-456-0266-3
Prosjektarbeid, utviklings- og endringskompetanse, Harald Westhagen, Undervisningsforlaget.
Matriale utdelt av faglærer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 02:59:41