Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Steffen Log
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD32005 Intelligente systemer (Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Valgfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Grunnleggende kunnskaper innen databehandling.

Undervisningssemester


Tidspunkt/varighet: Vår 2007/ ett semester
Plass i utdanningen: 2. semester i 3. studieår
Timer pr. uke: 4 timer forelesninger

Innhold


Generell beskrivelse av en intelligent agent.
Søkestrategier.
Logikk.
Kunnskapsrepresentasjon og slutning.
Planlegging.
Usikker kunnskap og resonnering.
Maskinlæring.
Multiple agenter.
Evolusjons computation.
Fuzzy logikk.
Nevrale nettverk.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, laboppgaver, regneøvelser og prosjekt.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Laboppgaver, regneøvelser og prosjekt i faget er obligatoriske.

Eksamen


Et større prosjekt som teller 50 % av endelig karakter samt en 3t skriftlig eksamen som også teller 50 %. Det gis helhetlig karakter i emnet. Bokstavkarakter A-F.

Litteratur


Negnevitsky Michael, Artificial Intelligence, A Guide to Intelligent Systems, second edition, ISBN 0-321-20466-2, Addison Wesley.
Skriftlig materiale utdelt av faglærer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 03:05:43