Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Steffen Log
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD33506 Bildebehandling og mønstergjenkjenning (Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Valgfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Kunnskaper innen databehandling og matematikk tilsvarende de to første årene ved dataingeniørstudiet.


Undervisningssemester


Plass i utdanningen: 3. studieår

Innhold


Menneskets syn og fargeoppfatning. Lys, optikk, kameraer og stereosyn.Støyreduksjonsteknikker, bruk av filtre, fremheving av detaljer. Bildetransformasjoner.Behandle bilder ifrekvensplanet.Behandling av fargebilder. Behandling av former i et bilde ved hjelp av morfologiske operasjoner.Teknikker innen nevrale nettverk.Mønstergjenkjenning og klassifisering.Det legges vekt på implementering av bildebehandlings- og mønstergjenkjenningsteknikker, samt anvendelse av disse. MATLAB er et sentralt verktøy her.


Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, laboppgaver, regneoppgaver og prosjekter.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Obligatoriske laboppgaver, regneoppgaver og prosjekter er en del av kurset.


Eksamen


Porteføljeevaluering teller 50 %, og skriftlig eksamen- 3 timer -teller 50 %. Bokstavkarakter A-F.


Litteratur


Gonzalez R.C, Woods R.E., Eddins S.L: Digital Image Processing Using MATLAB, ISBN 0-13-008519-7, Pearson Prentice HallSkriftlig materiale utdelt av faglærer.


Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 26. okt. 2020 03:00:48