Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Edgar Bostrøm
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF10306 Databaser (Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Obligatorisk for alle IT-studiene

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Programmeringskunnskap

Undervisningssemester


Tidspunkt/varighet: Vår 2007/ ett semester
Plass i utdanningen: 1. studieår
Timer pr. uke: 4 timer forelesning

Innhold


Datamodellering. Teorien for relasjonsdatabaser. Normalisering. Generelle database-egenskaps begreper som samtidighet, sikkerhet, integritet og gjenoppretting. SQL. Kobling grafisk grensesnitt mot relasjonsdatabase.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, gruppeoppgaver

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


3 obligatoriske oppgaver må være godkjent for å ta eksamen.

Eksamen


4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.

Litteratur


Connolly, Begg: Database Systems - A Practical Approach to Design, Implementation and Management. Addison-Wesley, 4. utgave, Utgivelsesår 2005, ISBN 0-321-21025-5.

Alternativ kan oppgis av faglærer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 31. okt. 2020 02:56:56