Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Tom Heine Nätt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF10606 Objektorientert programmering (Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Obligatorisk for bachelorstudiene i informatikk og dataingeniør. Valgfag for det ettårige studiet i informatikk.

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Kurset bygger direkte på kurset Innføring i programmering (ITF10005), og det anbefales derfor forkunnskaper tilsvarende det man får i det kurset.

Undervisningssemester


Tidspunkt/varighet: Vår 2007/ ett semester
Plass i utdanningen: 2. semester i 1. studieår
Timer pr. uke: 4 timer forelesning

Innhold


Objektorientert programmering i Java med klassehierarkier, interfaces, polymorfisme og innkapsling av klasser. Grunnleggende algoritmer for sortering og søking, dynamiske datastrukturer og rekursjon. Filbehandling: binære filer, tekstfiler og objektserialiserte filer.

Utvikling av grafiske grensesnitt og hendelsesdrevet programmering. Trådprogrammering. Programtesting.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, gruppeundervisning og organisert veiledning

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Et antall obligatoriske programmeringsoppgaver som må være godkjent for å kunne gå opp til eksamen.

Eksamen


4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A - F.

Litteratur


Else Lervik, Vegard B. Havdal: Programmering i Java, Gyldendal Akademisk 3. utgave. ISBN: 82-05-33098-0

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 22. okt. 2020 03:05:45