Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Børre Stenseth
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF11006 .NET (Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Valgfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Anbefalt: tilsvarende kurset Objektorientert programmering

Undervisningssemester


Vår 2007/ ett semester

Innhold


Kursets skal gi en oversikt over .NET-rammeverket og en innføring i C#. Praktiske oppgaver skal gjøre studentene i stand til å utvilke sentraliserte, distribuerte og web-baserte applikasjoner.

Undervisnings- og læringsformer


Kurset gjennomføres med et gjennomgående prosjekt.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Gjennomføring av et programmeringsprosjekt.

Eksamen


Kursets prosjekt evalueres med bokstavkarakter A - F. En andel av studentene kan i tillegg bli plukket ut til muntlig eksamen som kan påvirke karaktersettingen.

Litteratur


"Professional C# (2nd edition)", Simon Robinson et. al., Wiley , 2003, ISBN: 0-7645-4398-9

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 30. okt. 2020 02:58:53