Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF11406 Datasikkerhet (Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Valgfag for alle

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


10 studiepoeng datakommunikasjon anbefales.

Undervisningssemester


Tidspunkt/varighet: Vår 2007/ ett semester
Plass i utdanningen: 1. eller 2.studieår

Innhold


Om fagets grunnkonsepter - tilgjengelighet, integritet og konfidensialitet. Sikkerhetstjenester - autentisering, aksesskontroll, integritetssikring, konfidensialitetssikring, revisjon og vedkjenning. Kryptografi, og anvendelse av slike mekanismer for hemmelighold, autentisering og intergritetsbeskyttelse. Virus og virusbeskyttelse, brannmurer, innbruddsdeteksjon, sikring av filsystemer, sikring av trådløse nett, samt beredskapsplanlegging er eksempler på temaer som behandles . Praktiske øvelser i å sette opp Windowsserver og sikkerhetsfunksjoner samt konfigurering av disse for best mulig sikkerhet. Øvelse i penetrasjonstesting med analyse av systemer for identifikasjon av sårbarheter.

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, laboratorieøvelser med innleveringer og tester basert på flervalgspørsmål.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Laboratorieøvelser med ukentlige innleveringer.

Eksamen


4 timers skriftlig eksamen og innleverte oppgaver. Innleveringene er grunnlag for 1/3 av sluttkarakter. Både eksamen og innleverte oppgaver må være bestått for at kurset skal bestås. Karakterskala A-F.

Litteratur


Acing the Security+ Certification Exam av Patrick Regan. Pearson 2004. ISBN 0131121642

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 02:59:43