Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Emneansvarlig:
Ky Van Ha
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF11906 Teknisk webdesign (Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Valgfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Programmeringkunnskaper tilsvarende "Innføring i programmering". Emnet "Databaser" bør være tatt på forhånd eller tas samtidig med dette emnet.

Undervisningssemester


Tidspunkt/varighet: Vår 2007/ Et semester
Plass i utdanningen: 1. eller 2. studieår
Timer pr. uke: 4

Innhold


- Webutvikling; HTML, CSS og design av et nettsted.
- Dynamiske websider, bruk av PHP for oppslag og innlegging av data i databasen. Vi ser også på andre teknologier som f.eks.Servlets og ASP og JSP.
- Teknikker for bevaring av tilstand i webkommunikasjon, sikkerhet, kryptert kommunikasjon.
- Klientsideprogrammering med JavaScript
- Webservices

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, prosjektarbeid og veiledning på lab.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Studentene skal lage en webapplikasjon basert på det som gjennomgås i kurset.

Eksamen


4 timer skriftlig eksamen

Litteratur


Web Database Applications with PHP and MySQL, Hugh E. Williams & David Lane, 2nd. edO'Reilly, ISBN 0-596-00543-1

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 20. okt. 2020 02:59:44