Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF12107 Kommunikasjonsdesign (Vår 2007)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram


Valgfag

Forkunnskapskrav utover opptakskrav


Kurset webdesign, informasjonsdesign eller tilsvarende kunnskaper.

Undervisningssemester


Tidspunkt/varighet: Vår 2007/ ett semester
Plass i utdanningen: 1. 2. eller 3. studieår.

Innhold


Kurset fokuserer på opplevelse og erfaringsbasert kommunikasjon med digital teknologi. Digitale uttrykksformer og lyd, skjermbaserte, kreative, digitalt designede omgivelser, illusjoner og kommuniserende fysiske gestalter og objekter. Praktisk og teoretisk, kreativt og innovativt arbeid med kommunikasjonsdesign gjennom hele kurset. Studentene planlegger selv, utformer og bygger opp profesjonelle løsninger for forskjellige formål, og finner frem til optimale løsninger.

Studentene skal gjennomføre et praktisk prosjekt med en teoretisk paper som følge. Studentene får oppfølging gjennom hele prosessen fra ideutvikling til gjennomføring, promotering og vedlikehold av installasjonene. 1-3 personer på hvert prosjekt.

Undervisnings- og læringsformer


Prosjektbasert

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen


Gjennomføring av prosjekt med følge av teoretisk paper.

Eksamen


Studentenes prosjekter, papers og promoplan evalueres med bokstavkarakterer. Ved tvil kan studentene prøves muntlig i prosjektets innhold.

Litteratur


Oppgis ved kursstart.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 21. okt. 2020 03:00:02