Fakta om emnet

Studiepoeng:
0
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Erling Petter Strand
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

ITD01503 Tress-fysikk (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk for bachelorstudiet i

 • ingeniørfag - data Y-veien
 • ingeniørfag - data, Tress

Undervisningssemester

1 uke sommer + 1. semester (høst) og 2. semester (vår)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten har:

 • nødvendig kunnskap i fysikk for ingeniørstudiet

Ferdigheter
Studenten:

 • løser fysiske problemer med matematikk som verktøy
 • anvender eksperimentelle arbeidmetoder

Generelle kompetanse
Studenten :

 • har grunnlag for videreutvikling av sine kunnskaper og ferdigheter i fagområdene i ingeniørstudiet
 • arbeider både selvstendig og som deltaker i en gruppe
 • forstår fysikkens rolle innenfor teknologiske og miljømessige problemstillinger

Innhold

I løpet av studiet vil studentene lære mer om:

 • størrelser
 • enheter
 • usikkerhet
 • arbeidsmetoder
 • rettlinjet bevegelse
 • kraft og bevegelse i en og to dimensjoner
 • mekanisk energi
 • statikk
 • mekanikk i væsker og gasser
 • termofysikk
 • gasslovene
 • elektrisitet
 • bølger
 • lysbølger
 • atomfysikk og kjernefysikk

minst på nivå med fysikk 1 fra videregående skole.

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen organiseres ved bruk av forelesninger, øvinger og laboratorieforsøk.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • deltagelse i tester
 • deltagelse i laboratorieforsøk

Nærmere definerte arbeidskrav fastsettes i emnets undervisningsplan.
Arbeidskrav må være godkjent før studentene kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Mappevurdering

Mappen skal inneholde:

 • 4 obligatoriske individulle tester (1 på sommer + 3 på høst)
 • 3 forsøk / øvelser med godkjent rapport

Mappen vurderes til karakter: Bestått/ikke bestått

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

-    Midtsemesterevaluering (frivillig)
-    Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Egne kompendier og oppgavesamlinger er tilgjengelig på emnets nettside: http://www.it.hiof.no/tressfysikk/

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 25. nov. 2020 02:54:13