Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Robert Roppestad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
1 år

ITD13012 Datateknikk (Høst 2014–Vår 2015)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Undervisningssemester

1. og 2. semester (høst og vår).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten:

 • forstår datamaskinens oppbygging og virkemåte
 • forstår mikrokontrollerens oppbygging og virkemåte
 • kan grunnleggende digitalteknikk
 • forstår hvordan en mikrokontroller kan programmeres  

Ferdigheter
Studenten:

 • kan designe og analysere enkle digitale systemer
 • kan lage et mikroprosessorbasert målesystem
 • kan skrive program for et mikroprosessorkort

Generell kompetanse
Studenten:

 • forstår forskjellene mellom et høy- og lav-nivå programmeringsspråk
 • kjenner til byggeklossene i en mikrokontrollersystem
 • forstår hvordan man kan koble sensorer til en datamaskin for å lage enkle måle og overvåkingssystemer
 • har kunnskaper om begreper og terminologi innenfor emnets temaer

Innhold

Følgende emner vil bli berørt:

 • boolsk algebra
 • grunnleggende digitalteknikk
 • porter, vipper, tellere
 • bruk av multimeter, oscilloscop og signalgenerator
 • tallsystemer og binær aritmetikk
 • ASCII-koden
 • datamaskinens oppbygning
 • minne-enheter
 • inn- og utenheter
 • mikroprosessoren og mikrokontrolleren
 • introduksjon til PLS -Programmerbare Logiske Styringer
 • grunnleggende programmering av en mikrokontroller (Arduino) som utfører måling, styring og overvåking

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, øvinger og laboratorieoppgaver.

Arbeidsomfang

2 timer forelesning + øvinger/lab per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 6 øvinger
 • 6 laboratorieoppgaver

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

Individuell sluttkarakter utgjøres av to deleksamener:

En 3 timers skriftlig deleksamen i desember som teller 40%, og en 3 timers skriftlig deleksamen til sommeren som teller 60%. Bokstavkarakter A-F

Hjelpemiddel:

- to A4-ark (fire sider) med egne notater

- "ikkekommuniserende" kalkulator

Hver deleksamen må være bestått for å få hele emnet bestått.

Ved ny og utsatt eksamen kan hver eksamensdel tas på nytt og resultatene på eksamensdelene slås sammen på nytt.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering (frivillig)
- Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten sist oppdatert 1.april 2014.

Digital Fundamentals" av Thomas L. Floyd, 10th Edition. Pearson Education.
ISBN-13: 978-1-292-02562-9
Matriale utdelt av faglærer.
Nettbaserte ressurser. Se emnets nettside.

Støttelitteratur.
Exploring Arduino, Jeremy Blum, Wiley.
ISBN 978-1-118-54936-0

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 28. nov. 2020 02:58:51