Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Robert Roppestad
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD30005 Industriell IT (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk emne i

 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Det forutsettes kunnskaper tilsvarende emnene Matematikk 1, Datateknikk og Objektorientert programmering.

Undervisningssemester

5. semester (høst).

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap
Studenten 
- har gode kunnskaper om metoder som benyttes for måling, styring og regulering av tekniske systemer.
- har gode kunnskaper om utvikling og anvendelse av industrielle IT-systemer.
- har kunnskap om fagområdets historie og utvikling, og dets betydning for utvikling av effektive og smarte løsninger. 

Ferdigheter
Studenten 
- behersker metoder og verktøy som trengs for å styre og visualisere industrielle prosesser.
- kan benytte datamaskiner for innhenting av data fra sensorer og utsending av pådragsignaler til aktuatorer.    
- kan benytte OPC, Matlab og programmeringsspråk for å utvikle industrielle IT-løsninger.
- behersker numeriske metoder for å kunne lage diskrete løsninger for styring, regulering  og filtrering med datamaskiner.

Generell kompetanse
Studenten 
- forstår hvordan metoder for styring og regulering er basis for effektiv og automatisert produksjon i industri og næringsliv. 
- har kunnskap om begreper og terminologi innenfor emnets temaer. 

Innhold

Emnet vil omhandle følgende temaer.

 • Behandling av digitale og analoge signaler.
 • Modellering for å forstå dynamiske systemers oppførsel.
 • Systemers oppførsel i tid og frekvenssammenheng.
 • Tilbakekoblede systemer og stabilitet.
 • De vanligste metoder for styring og regulering.
 • Samplede systemer og utvikling av diskrete regulering og filter algoritmer.
 • Praktisk bruk av datamaskin til måling, styring og overvåking.
 • Distribuerte styringsystemer.
 • Introduksjon til feltbuss systemer.
 • Praktisk bruk av OPC.
 • Introduksjon til PLS - Programmerbare Logiske Styringer.
 • Bruk av MatLab til beregninger og analyse.
 • Programmering av et styringssystem med et enkelt HMI.
 • Praktiske oppgaver for å underbygge teorien.

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, gruppearbeid, prosjekt og laboratorieøvinger.

Arbeidsomfang

4 timer forelesning + øvinger per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • 3 øvinger
 • 3 praktiske laboratorieoppgaver

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timers skriftlig eksamen. Bokstavkarakter A-F.
Hjelpemidler til eksamen: Tre A4-ark (seks sider) med egne notater, samt "ikkekommuniserende" kalkulator.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering (frivillig)
- Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturlisten er sist oppdatert 28. mars 2014.

Materiale utdelt av faglærer.
Nettbaserte ressurser, se emnets nettside.

Støttelitteratur.
Frank Iwanitz og Jurgen Lange: OPC, Fundamentals, Implementation and Application, ISBN 978-3-8007-3242-5, 4 Edition.
Finn Haugen: Reguleringsteknikk, ISBN 9788232102174
Dag Håkon Hanssen: Programmerbare Logiske Styringer, ISBN 9788251926447

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 02:53:54