Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Per-Olav Bisseberg
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF10213 Innføring i programmering (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien
 • lorstudiet i ingeniørfag - data, Tress
 • bachelorstudiet i informasjonssystemer
 • bachelorstudiet i digital medieproduksjon
 • informasjonsteknologi, årsstudium 

Undervisningssemester

 • bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer: 1. semester (høst)
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data: 1. semester (høst)
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien: 1. semester (høst)
 • bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Tress: 1. semester (høst)
 • bachelorstudiet i informasjonssystemer: 1. semester (høst)
 • bachelorstudiet i digital medieproduksjon: 1. semester (høst) kull 2014 og 3. semester (høst) kull 2013
 • informasjonsteknologi, årsstudium: 1. semester (høst) 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP:

Etter endt emne skal studentene kunne

· gjøre rede for grunnleggende programmeringsstrukturer 
· forklare ulike sikkerhetsutfordringer og hvordan disse kan håndteres
· gjøre rede for prinsipper rundt utvikling av programvare


FERDIGHETER:

Etter endt emne skal studentene på egen hånd beskrive problemer og løse dem ved hjelp av programmering.


GENERELL KOMPETANSE:

Etter endt emne skal studentene kunne sette seg inn i andre programmeringsspråk enn de som benyttes i dette emnet.

Innhold

Hovedfokus i emnet vil være å lære seg grunnleggende programmering, f.eks. bruk av variabler, kontrollstrukturer, funksjoner, objekter, metoder og filbehandling. Det å kunne finne og rette feil i sin egen programkode, og å lese dokumentasjon, vil også være sentrale temaer.

Videre vil emnet gi en kort introduksjon til ulike sider av programmering, deriblant begrepene interpretering, kompilering, eksekvering og sammenhengen mellom programmeringsspråk og maskinkode. 

Undervisnings- og læringsformer

Forelesninger, obligatoriske oppgaver og veiledning på laboratorium.

Arbeidsomfang

4-6 timer forelesninger + øvinger per uke.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

I løpet av emnet vil det bli gjennomført inntil 6 individuelle prosjekter innen de ulike temaene. Alle disse prosjektene må leveres, og i tillegg skal alle studenter for hvert prosjekt sette seg inn i og gi tilbakemelding på en annen students arbeid.

Én innlevering kan utsettes inntil en uke etter oppgitt frist og en tilbakemelding kan hoppes over. Ut over dette vil alle andre utsettelser kreve legeerklæring.

Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

Eksamen

4 timer skriftlig eksamen. Tillatt hjelpemiddel: fire egenproduserte A4-sider. Bokstavkarakter A-F.

Ny og utsatt eksamen tas samtidig med neste ordinære eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

-    Midtsemesterevaluering (frivillig)
-    Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteratur er sist oppdatert 13. august 2014

Tom Negrino and Dori Smith: A visual QuickStart Guide, Javascript, 9th edition
ISBN: 978-0-321-77297-8

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 1. des. 2020 02:53:55