Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Tom Heine Nätt
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF10511 Webutvikling (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Obligatorisk for:

 • Bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • Bachelorstudiet i informasjonssystemer
 • Bachelorstudiet i digital medieproduksjon
 • Informasjonsteknologi, årsstudium

Undervisningssemester

1. semester (høst)

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP:

Etter endt emne kan studentene

· forstå websiders oppbygning
· gjøre rede for standarder og retningslinjer for webutvikling
· forklare ulike sikkerhetsutfordringer og hvordan disse kan håndteres
· gjøre rede for søkemotoroptimalisering
· gjøre rede for nyere teknologier innenfor web og webutvikling

FERDIGHETER:

Etter endt emne kan studentene

· utvikle websider med vekt på nyere teknologier
· administrere og drifte et webområde

GENERELL KOMPETANSE:

Etter endt emne kan studentene

· forstå hvorfor det er viktig å følge standarder, og hvordan disse utvikler seg
· delta i utviklingen av større prosjekter
· finne og sette seg inn i nødvendig teknisk informasjon

Innhold

  • HTML
  • CSS
  • Client-side- og server-side-programmering (mengden/fokus/språk vil avgjøres ut i fra hva som blir valgt som programmeringsspråk i Innføring i Programmering)
  • Webservere (http)
  • Søkemotorer og søkemotoroptimalisering
  • Markedsføring av nettsider (tekniske løsninger)
  • Sikkerhet
  • CMS-systemer og editorer
  • Kobling mot sosiale medier
  • Retningslinjer for utvikling av nettsider
  • Tilgjengelighet
  • Kort om fremtiden: Nettskyen, Semantic web osv

  Ettersom emnet forsøker å være oppdatert på de nyeste standardene, teknologiene og trendene, tas det forbehold om endringer og omprioriteringer i listen over.

    Undervisnings- og læringsformer

    Forelesninger, obligatoriske oppgaver og veiledning på laboratorium.

    Emnet baserer seg også på at studentene i stor grad på egenhånd skal finne og sette seg inn i utdypende informasjon rundt temaene som undervises og som er nødvendige i de ulike prosjektene.

    Arbeidsomfang

    4-6 timer forelesninger + øvinger per uke.

    Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

    I løpet av emnet vil det bli gjennomført inntil 6 individuelle prosjekter innen de ulike temaene. Alle disse prosjektene må leveres, og i tillegg skal alle studenter for hvert prosjekt sette seg inn i og gi tilbakemelding på en annen students arbeid.

    Én innlevering kan utsettes inntil en uke etter oppgitt frist og en tilbakemelding kan droppes. Ut over dette vil alle andre utsettelser kreve legeerklæring.

    Arbeidskrav må være godkjent før studenten kan fremstille seg til eksamen.

    Eksamen

    4 timers skriftlig eksamen.
    Ingen hjelpemidler tillatt.
    Det gis en karakter etter skala A - F.

    Ved ny og utsatt eksamen tas denne samtidig med neste ordinære eksamen.

    Evaluering av emnet

    Dette emnet evalueres på følgende måte:

    -    Midtsemesterevaluering (frivillig)
    -    Sluttevaluering (obligatorisk)

    Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet. Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

    Litteratur

    Anbefalt, ikke påkrevd:
    - Jennifer Grappone, "Search Engine Optimization", John Wiley & Sons, 3rd Edition, ISBN 978-0-470-90259-2 
    Jon Duckett: HTML & CSS: Design and Build Web Sites, ISBN-13: 978-1118008188

    - Nettressurser

    Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 2. juli 2020 03:01:35