Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Håkon Lofthus Tolsby
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITF13012 Grunnleggende IT (Høst 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Emnet er obligatorisk i

 • Bachelorstudiet i informatikk - design og utvikling av IT-systemer
 • Bachelorstudiet i informasjonssystemer
 • Informasjonsteknologi, årsstudium

Undervisningssemester

1. semester (høst).
Undervisningen vil gå over syv uker ved studiestart.

De første ukene fyller kurset hele uken. Deretter går det i parallell med andre kurs på første semester.

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

Kunnskap:

Etter endt emne skal studentene

 • ha opparbeidet grunnleggende kunnskaper i informasjonsteknologi
 • ha kunnskap om bruk av digitale verktøy
 • kjenne historien om datamaskinens tilblivelse
 • vite hvordan man skriver en akademisk tekst med riktig bruk av referanser
 • kjenne til hvilke lover og avtaleverk som gjelder
 • vite hvordan datamaskinen fungerer og virker, og forstå konseptuelt hvordan informasjon lagres binært i en datamaskin
 • ha kunnskap om utvikling av websider

Ferdigheter:

Etter endt emne skal studentene

 • kunne bruke og sette seg inn i digitale verktøy for å løse praktiske problemer og effektivisere arbeidet
 • kunne vedlikeholde en datamaskin, installere programmer og fysiske komponenter
 • beherske grunnleggende HTML og CSS til utvikling av websider
 • kunne sette opp en problemstilling som grunnlag for et akademisk arbeid
 • kunne skrive en akademisk tekst på en korrekt måte

Generell kompetanse:

Etter endt emne skal studentene

 • kunne jobbe med prosjekter og arbeidsoppgaver, både selvstendig og i team
 • vite hvordan man deler kunnskap i en kollaborativ skriveprosess
 • kjenne til datamaskinens historie
 • kunne søke etter relevant kunnskap om faget og sette seg i denne på egenhånd
 • kunne perspektivisere et faglig problem i en akademisk tekst

?

Innhold

 • Bruk av datamaskiner og verktøy til å løse praktiske problemer og effektivisere arbeid.
 • Grunnleggende HTML og CSS til utvikling av websider.
 • Datamaskinens oppbygging og virkemåte
 • Akademisk skriving

Undervisnings- og læringsformer

Undervisningen er organisert i ukentlige temaer med praktiske og teoretiske problemer som skal dokumenteres og reflekteres i en digital mappe. Undervisningen følges opp med forelesninger og veiledning.

Arbeidsomfang

Opptil 12 timer forelesninger + øvinger pr. uke.

Eksamen

Mappevurdering

Vurdering skjer med utgangspunkt i en digital mappe med fire individuelle mappebidrag. Studenten må bestå alle mappebidragene for å bestå emnet.

Det gis en karakter Bestått / Ikke bestått i emnet.

Dersom en student ikke består mappeinnleveringen, må han/hun levere ny mappe ved ny/utsatt eksamen.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

- Midtsemesterevaluering (frivillig)
- Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Litteraturliste er sist oppdatert 17. juni 2013. 

Jon Duckett: HTML & CSS: Design and Build Web Sites, ISBN-13: 978-1118008188

Eget kompendium og ressursdokumenter fra www.it.hiof.no/grit/.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 6. juli 2020 03:03:30