Fakta om emnet

Studiepoeng:
10
Ansvarlig avdeling:
Avdeling for informasjonsteknologi
Studiested:
Halden
Emneansvarlig:
Steffen Log
Undervisningsspråk:
Norsk
Varighet:
½ år

ITD32005 Intelligente systemer (Vår 2014)

Emnet er tilknyttet følgende studieprogram

Valgfritt emne for:

 • Bachelorstudiet i ingeniørfag - data 
 • Bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien 

 

Forkunnskapskrav utover opptakskrav

Studentene bør ha grunnleggende kunnskaper innen databehandling.

Undervisningssemester

Bachelorstudiet i ingeniørfag - data (vår 6. semester)
Bachelorstudiet i ingeniørfag - data, Y-veien  (vår 6.semester)

4 timer forelesning per uke og i tillegg kommer regneøvinger, laboppgaver og prosjekt.

I enkelte uker kan det bli gitt 6 timer forelesninger per uke. Det medfører at enkelte uker vil være forelesningsfri.

 

Studentens læringsutbytte etter bestått emne

KUNNSKAP: Etter endt emne skal studenten kunne

 • gjøre rede for grunnleggende begreper i kunstig intelligens
 • forstå hvordan et system kan gjøres mer intelligent
 • forstå forskjellige sider ved usikkerhetsbegrepet
 • forstå logisk programmering
 • forstå navigering av et mobilt kjøretøy

FERDIGHETER: Etter endt emne skal studenten kunne

 • bruke forskjellige søkestrategier
 • forstå oppbygning av ekspertsystemer
 • forskjellige teknikker for å takle usikkerhet i et system
 • tekstanalyse ved hjelp av logisk programmering
 • forstå nevrale nettverk
 • bruke 'Fuzzy Logic Toolbox' i MATLAB

GENERELL KOMPETANSE: Etter endt emne skal studenten kunne

 • gjøre bruk av kunnskap i kunstig intelligens
 • bruke nevrale nettverk til å trene opp et system ved hjelp av MATLAB
 • inkorporere fuzzy logikk i et system
 • få et mobilt kjøretøy til å ta seg fram på egenhånd under gitte betingelser

Innhold

 • Generell beskrivelse av en intelligent agent
 • Søkestrategier
 • Logikk
 • Kunnskapsrepresentasjon og slutning
 • Bayeske nettverk 
 • Usikker kunnskap og resonnering
 • Maskinlæring
 • Logisk programmering
 • Naturlig språkprosessering
 • Fuzzy logikk
 • Nevrale nettverk
 • Genetiske algoritmer

Undervisnings- og læringsformer


Forelesninger, laboratorieoppgaver, regneøvelser og prosjekt.

Arbeidskrav - vilkår for å avlegge eksamen

 • tre laboratorieoppgaver (som gjøres i grupper)
 • fire regneøvelser (som gjøres i grupper)

Arbeidskravene må være godkjent før studenten kan framstille seg til eksamen.

Eksamen

Prosjekt og skriftlig eksamen (3 timer)
- Et større prosjekt (i gruppe) og et miniprosjekt (alene) som samlet teller 50 %.
- En 3 timers skriftlig eksamen som teller 50%. Tillatte hjelpemidler: alle trykte og skrevne papirbaserte hjelpemidler, samt ikkekommuniserende kalkulator.
Det settes en samlet, individuell karakter for emnet. Det benyttes karakterskala A-F.

Ny og utsatt eksamen vil bestå av prosjekt og skriftlig eksamen.
Ved ny og utsatt eksamen avtales innholdet i prosjektdelen med faglærer.

Evaluering av emnet

Dette emnet evalueres på følgende måte:

 • Midtsemesterevaluering (frivillig)
 • Sluttevaluering (obligatorisk)

Den emneansvarlige lager en emnerapport på bakgrunn av studentenes tilbakemeldinger og sine egne erfaringer med emnet.
Emnerapporten behandles av studiekvalitetsutvalget ved avdeling for informasjonsteknologi.

Litteratur

Negnevitsky Michael: Artificial Intelligence, A Guide to Intelligent Systems, third edition, ISBN 978-1-4082-2574-5, Addison Wesley.

Skriftlig materiale utdelt av faglærer.

Sist hentet fra Felles Studentsystem (FS) 27. nov. 2020 02:55:18